Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Shibboleth-käyttöönotto Finnassa on yksinkertaista, mutta vaatii muutaman asetuksen säädön local/config/vufind/config.local.ini-tiedostossa, mikäli kirjautuminen halutaan rajata vain oman organisaation käyttäjille. Näiden asetusten säätämisen jälkeen voidaan Shibboleth kytkeä päälle hallintaliittymästä.

...