Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tällä asiakaswiki-sivustolla pyritään kuvaamaan Finnan nykyisiä toiminnallisuuksia. Tarkoituksena on helpottaa järjestelmään tutustumista ja vastata kysymyksiin, joita käyttönottoprosessin aikana tulee vastaan. Kysymyksiä Finna-tiimille voi lähettää osoitteeseen finna-posti@helsinki.fi.

 

Children Display
alltrue