Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Finto on Kansalliskirjastossa ylläpidetty keskitetty ontologia- ja sanastopalvelu. Finton avulla käyttäjä saa yhdestä paikasta käyttöönsä hyvin laajan kirjon erilaisia metatietovarantoja. Finto tarjoaa paitsi yleissanastoja  (Yleinen suomalainen ontologia - YSO, KOKO) myös monia erikoisalojen sanastoja ja ontologioita: esimerkiksi julkishallinnon, liiketalouden, lääke- ja kasvitieteen sekä valokuvauksen aloilta.

Finto on vapaasti kaikkien käytettävissä ja selailtavissa.

Panel
titleFinto.fi

Tutustu Finto-palveluun: www.finto.fi

Panel
titlePalvelun yhteystiedot

finto-posti@helsinki.fi


Blog Posts
max5
sortcreation
reversetrue
contenttitles
labelsfinto, skosmos

Widget Connector
urlhttps://twitter.com/settings/widgets/466581978829950976