Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Finto-palvelu pyrkii tarjoamaan kitkattoman siirtymän näiden rajapintojen käyttäjille.

...

Finton Skosmos-rajapinta - uusille sovelluksille

Finto perustuu Skosmos-ohjelmistoon (entinen ONKI Light-ohjelmistoon), joka on eri kuin ONKI3 eikä sinällään tue samoja rajapintoja, lukuun ottamatta Linked Data -rajapintaa käsitteille.

ONKI Lightissä Skosmoksessa on oma, avoin REST-rajapinta, jota suositellaan käytettäväksi uusissa sovelluksissa tai uudistusten yhteydessä.

...

Tarvittava tuki ONKI3:n rajapinnoille toteutetaan ns. kääreillä (wrapper), jotka tulkkaavat vanhoihin rajapintoihin tulevat kutsut ONKI Lightin Skosmoksen REST-rajapinnalle.

Rajapinnan käyttäjälle tämän tulkkauksen ei pitäisi näkyä, vaan rajapintakutsuihin tulee samankaltaiset vastaukset kuin ennenkin eikä rajapintaa käyttäviin sovelluksiin siis tarvitse tehdä muutoksia.

...

 • SOAP-rajapinta toteutetaan kokonaisuudessaan
 • HTTP-rajapinnasta toteutetaan vain seuraavat, eniten käytetyt metodit:
  • getConceptHierarchy

  • search

  • ontologies tätä ei sittenkään toteuteta - todettiin tarpeettomaksi, koska on vain ONKI3:n sisäisessä käytössä

  • languages tätä ei sittenkään toteuteta - todettiin tarpeettomaksi, koska on vain ONKI3:n sisäisessä käytössä

  • getLabels
 • ONKI-valitsin päivitetään niin, että se käyttää DWR-rajapinnan sijaan suoraan ONKI Lightin Skosmoksen REST-rajapintaa
 • DWR-rajapintaa ei toteuteta ollenkaan
 • Linked Data -rajapinta palauttaa SKOS-mallin mukaista tietoa käsitteistä, kun ONKI3:ssa useimmat ontologiat ovat OWL-mallin mukaisia

...