Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Ryhmän uudet jäsenet: Kavista Pekka Tähtinen sijaistaa Mikko Kuuttia. Kotuksesta tulee mukaan Sakari Korpikallio. Kansalliskirjastolla Nina sekä Mikko ovat siirtymässä uusiin (määräaikaisiin) tehtäviin talon sisällä. 

  2. Uutisia hankesuunnitelmasta? Juha on ollut ministeriöön yhteyksissä, mutta vielä ei asiasta ole päätöstä. Hannu-Pekka voisi seuraavaksi olla yhteydessä ministeriöön, H-P ja Nina selvittävät yhdessä asiaa tarkemmin. Olemme siis odottavalla kannalla. Tämän ryhmän fokusta ja toimintatapaa mietimme tilanteen mukaan ja työllemme on tarvetta joka tapauksessa.

  3. Työpajatyöskentely. Pienryhmäosuuden jälkeen käydyssä yhteenvetokeskustelussa pohdittiin mmmuun muassa. sitä, mikä on muuttunut sitten edellisen kokonaisarkkitehtuurisuunnitelman. Uusina Uudistettavaa kokonaisarkkitehtuuria ajatellen nyt ajankohtaisina nousevina teemoina , jotka nyt olisivat kokonaisarkkitehtuurinkin kannalta huomionarvoisia, ovat mm. mainittiin mm. tekoäly, data, 3D, kansainvälinen yhteistyö, vaikuttavuus ja kestävyys. Keskusteltiin paljon yhteistyöstä ja dialogista, joita saisi olla yhä enemmän myös uusien tahojen kanssa (esimyhteistyön ja yhteentoimivuuden tarpeesta erilaisten tahojen (mm. yritykset) : kanssa ja siitä, miten työmme näyttäytyy erilaisille ulkopuolisemmille tahoille? . Paljon keskustelua herättäneitä aihepiirejä olivat myös kansainvälinen yhteistyö, resurssit niin rahoituksen kuin osaamisen kannalta ja käyttäjäkunnan sekä aineistojemme käyttäjäkunnan (johon lukeutuvat myös toiset KAM-organisaatiot) tarpeiden ja toiveiden tuntemus.

  4. Seuraava kokous to 21.3. klo 14-15.30