Aika 13.30 - 15.00

Paikka Ryhmän Zoom-huone

Osallistujat


Jari Vihtari, Kotus (klo 14 saakka) 

(Ryhmä 1) 
Hannu-Pekka Polttila, Museovirasto (PJ)
Piia Naukkarinen, Kansalliskirjasto
Marja-Liisa Seppälä, Kansalliskirjasto
Katja Moilanen, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Pekka Tähtinen, KAVI
Aleksi Salo, CSC 

*******

(Ryhmä 2)
Anna Tuominen, Kansalliskirjasto (sihteeri)
Matias Frosterus, Kansalliskirjasto
Jari Kettunen, Museovirasto
Sakari Korpikallio, Kotus (klo 14 alkaen) 
Juha Henriksson, Musiikkiarkisto
Miia Herrala, Kansallisarkisto

*******

(Ryhmä 3)
Nina Hyvönen, Kansalliskirjasto
Mikko Lappalainen, Kansalliskirjasto
Heikki Helin, CSC
Tommi Hyvönen, Museovirasto
Katja Hellman, SLS

Poissa

Minna-Liisa Mäkiranta, Kansallisarkisto
Lauri Saarikoski, Yle
Marjut Puominen, Helsingin kaupunginkirjasto
Kerttuli Hoppa, Museovirasto
Jari Kettunen, Museovirasto

Asialista


  1. Ryhmän uudet jäsenet: Kavista Pekka Tähtinen sijaistaa Mikko Kuuttia. Kotuksesta tulee mukaan Sakari Korpikallio. Kansalliskirjastolla Nina sekä Mikko ovat siirtymässä uusiin (määräaikaisiin) tehtäviin talon sisällä. 

  2. Uutisia hankesuunnitelmasta? Juha on ollut ministeriöön yhteyksissä, mutta vielä ei asiasta ole päätöstä. Hannu-Pekka voisi seuraavaksi olla yhteydessä ministeriöön, H-P ja Nina selvittävät yhdessä asiaa tarkemmin. Olemme siis odottavalla kannalla. Tämän ryhmän fokusta ja toimintatapaa mietimme tilanteen mukaan ja työllemme on tarvetta joka tapauksessa.

  3. Työpajatyöskentely. Pienryhmäosuuden jälkeen käydyssä yhteenvetokeskustelussa pohdittiin muun muassa. sitä, mikä on muuttunut sitten edellisen kokonaisarkkitehtuurisuunnitelman. Uudistettavaa kokonaisarkkitehtuuria ajatellen nyt ajankohtaisina nousevina teemoina mainittiin mm. tekoäly, data, 3D, kansainvälinen yhteistyö, vaikuttavuus ja kestävyys. Keskusteltiin yhteistyön ja yhteentoimivuuden tarpeesta erilaisten tahojen (mm. yritykset) kanssa ja siitä, miten työmme näyttäytyy erilaisille ulkopuolisemmille tahoille. Paljon keskustelua herättäneitä aihepiirejä olivat myös resurssit niin rahoituksen kuin osaamisen kannalta sekä aineistojemme käyttäjäkunnan (johon lukeutuvat myös toiset KAM-organisaatiot) tarpeiden ja toiveiden tuntemus.

  4. Seuraava kokous to 21.3. klo 14-15.30
  • No labels