Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kansalliskirjastossa Helsingissä ja osittain etänä 10.5.2023 järjestetyn FinELib-päivän 2023 esityksiä ja työpajoen koonteja voi käydä lukemassa FinELibin ekstranetissä tapahtumasivulla (vaatii kirjautumisen).