Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.


Kokoukseen osallistuivat: 

 • Marjo Pekola, Centria ammattikorkeakoulun kirjasto 
 • Susanna Kinnari, Diakonia ammattikorkeakoulun kirjasto 
 • Eeva Klinga-Hyöty, Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kirjasto (3 AMK, edustaa myös Laurea ja Metropolia ammattikorkeakouluja)
 • Anna-Kaisa Sjölund, Humanistinen ammattikorkeakoulu Humakin kirjasto
 • Sinikka Luokkanen, Hämeen ammattikorkeakoulun kirjasto
 • Pekka Olsbo, Jyväskylän yliopiston kirjasto
 • Anne Wilenius, Kansallisarkiston kirjasto
 • Pekka Uotila, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kirjasto
 • Tiina Järvinen, Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto
 • Marianne Dube, Svenska handelshögskolans bibliotek
 • Sari Palen, Tilastokirjasto
 • Anne Lehto, Tiedekirjasto Tritonia
 • Johanna Vesterinen, Varastokirjasto
 • Jonna Vocke, Yrkeshögskolan Arcadas bibliotek

Asiantuntijat:

 • Veli-Matti Häkkinen, asiantuntijaryhmän puheenjohtaja
 • Arto Aniluoto, CSC
 • Esa-Pekka Keskitalo, Kansalliskirjasto


1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 09.00. Sihteeri toimittaa pöytäkirjan saataville viikon kuluessa kokouksesta, jonka jälkeen osallistujilla on viikko aikaa tarkastaa pöytäkirja.
2. Todettiin kokouksen osallistujat
3. Asialista hyväksyttiin
5. Asiantuntijaryhmän tilannekatsaus; Jyväskylän Koha ERM-modulin testaus ja Ebsco EDS – ensivaikutelmat; Veli-Matti Häkkinen. Testaus on jonkin verran myöhässä. Sopimusten ja lisenssien lisääminen toimii, EDS-pakettien lisääminen toimii. Paikallisten nimekkeiden lisääminen sen sijaan on hankalaa. Yhteys hankintaan ei toimi toistaiseksi. Toki uusissa päivityksissä lienee tulossa uusia ominaisuuksia. Folioon verrattuna ratkaisut vaikuttavat yksinkertaisemmilta. 

4. Kohan tilannekatsaus: Esa-Pekka Keskitalo. 3AMK kanssa teknisiä ongelmia viime viikolla. Ongelman syyn selvittely kesken. 
6. Muutos yhteenliittymän työjärjestykseen 
Ohjausryhmä esittää, että yhteenliittymän työjärjestykseen  lisätään tarkennus yhteenliittymään liittymisen osalta. Anne tiivisti työryhmän työskentelyn tulokset ja taustat. Haluttiin mahdollisimman selkeä malli. Tärkeää on saada tieto hyvissä ajoin. Sanamuotoa muokattiin vielä ohjausryhmässä. 
"Yhteenliittymään liittyminen
Koha-yhteenliittymään voi liittyä ilmoittamalla kiinnostuksesta kirjallisesti ohjausryhmälle viimeistään toukokuun loppuun mennessä.  Koha-yhteenliittymän kokous päättää uuden jäsenen  liittymisestä sen jälkeen, kun palveluntuottaja on omalta puoleltaan hyväksynyt uuden jäsenen asiakkuuden. Jäsenyys astuu voimaan seuraavan vuoden alusta."
Päätös: kokous hyväksyi esityksen muutoksitta 
Päätös: 
7. KohaCon-konferenssin järjestelyjen tilannekatsaus; Esa-Pekka Keskitalo. Koha-CON -ohjelmaa valmistellaan tänään. Rekisteröityminen alkaa näinä päivinä. Osallistumismaksua ei tule. Muita kuin ulkomaisia esityksiä on ihan riittävästi tässä vaiheessa.
8. Ei muita asioita. 
9. Seuraava kokous 18.9.2023 klo 9.00 Teamsissa.