Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Jäsenet: Pekka Olsbo (pj.) Pekka Uotila (siht.), Eeva Klinga-Hyöty (poissa), Tiina Järvinen, Anne Lehto ja Johanna Vesterinen

...

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.0002

2 Osallistujien toteaminen

Poissa Eeva Klinga-Hyöty 

3 Kohan tilannekatsaus ja asiantuntijaryhmän kuulumiset4  Vuosikello
Ohjausryhmän kokoukset kevät 2023
23.1. 9-10
27.2. 9-10
27.3. 11-15.30 työpaja, Helsinki?
2.5. 9-10
29.5. 9-10

Koha-yhteenliittymän kevään kokoukset

 13.2.2023 klo 9-11
 15.5.2023 klo 9-11

Asiantuntijaryhmän kokoukset

Laatupalaverit

Muut tapahtumat

Esa-Pekka: ei merkittävää, uutta kerrottavaa. Joitakin edellisen päivityksen vikoja korjattu. Tilastot tehdään samalla tavalla kuin ennenkin. Ensi vuodeksi kehitettävä jotakin uutta, tavoitteena samat kyselyt. Joka tapauksessa kerättävä tiedon määrä on huomattavasti pienempi kuin aiemmin. Palataan asiaan vuoden mittaan.

4  Vuosikello

Luonnos omalla välilehdellään, täydennettiin laatupalaverien ajankohdat.

6 Koha-yhteenliittymän kokouksen 13.2. asialista
Sovittiin kokouksen asialista.

7 KohaCon23-konferenssin järjestelyjen tilannekatsaus8 Muut asiat
Mahdollisesti tulossa pieni osallistumismaksu. Anne: onko ohjelmaan tulossa tilaa yleisemmille, esimerkiksi avoimuuteen liittyviä aiheille? Esa-Pekka, ei sellaiselle mitään estettäkään ole.

8 Muut asiat 
Uusien jäsenten maksujen määrittyminen, jos mukaan uusia jäseniä kesken vuotta. Työryhmä valmistelemaan työjärjestyksen muutosta uuden jäsenen liittymisasioista ml. kustannustenjako. Työryhmä asetetaan 13.2. kokouksessa, esitys valmiiksi toukokuun kokoukseen.

9 Seuraava kokous

Seuraava kokous on 27.2.2023 klo 9.00.

...