Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Uusi ohjausryhmän jäsen
  1. Kirsi Laasasenaho korvaa Hannu Markkasen ohjausryhmässä. Kirsi esitteli itsensä lyhyesti. Pitkä Hänellä on ollut pitkä työura Jamkissa ja nyt hän on Jyväskylän yliopiston kirjastolla töissä.
 2. Edellisen kokouksen muistio
  1. Muistio hyväksyttiin
 3. Projektin tilannekatsaus
  1. Anne esitteli projektin tilanteen. Projektin jatkoon liittyvät vastuut herättivät keskustelua, kun projektipäällikön työt loppuvat 31.10.2022. Kansalliskirjaston puolelta Ari Ahlqvist ottaa enemmän vastuuta projektin käytännön toimista
  2. Johanna totesi, että projekti on lisännyt paljon tietämystä kaukopalvelusta
  3. Projektirahoitusta on vielä jäljellä 24 000e
  4. Varastokirjastolla on tulosneuvottelut ministeriön kanssa ensi viikolla ja siinä yhteydessä on tarkoitus neuvotella myös Airut-hankkeen jatko rahoituksesta
  5. Huomio esitykseen, että Helmet kirjastoille on tulossa oma Finna näkymä verkkokirjastoksi  - ei siis kyse Finna.fi palvelusta
 4. Loppuraportointi
  1. Anne esitteli laatimansa loppuraportin. Siitä puuttuvat vielä rahoitukseen liittyvät selvitykset.
  2. Loppuraportti tulee ohjaus- ja projektiryhmän luettavaksi myöhemmin
  3. Eevaliisa esitti, että jatkotoimenpiteisiin kannattaa mainita jatkorahoitustarve ja keskustelut ministeriön kanssa
  4. Raportista nousi hyvin esiin se, miten paljon asioita projektin aikana on tehty ja miten hyvin sidosryhmiä on informoitu
  5. Eevaliisa oli harmissaan, ettei projektissa päästy Kohan tuotekehitykseen ISO 18626 standardin osalta
 5. Projektin jatkotoimet
  1. Projektiryhmän kommentit
   1. Keskustelimme, mitä asioita Airut hankkeen jatkon osalta esitämme ohjausryhmälle 25.10.2022
    1. ReShare ohjelmiston testausta halutaan jatkaa, koska vielä ei ole näkemystä, toimiiko se riittävän hyvin kaukotilausten hallinnassa
    2. Lyhyen aikavälin ratkaisuna ReShare on ainoa vaihtoehto
     1. Vain ALMA tukee ISO 18626 standardin mukaista toimintaa
     2. Muiden järjestelmien osalta Quriaan ja Kohaan voidaan todennäköisesti tuki saada
     3. Aurora, Mikromarc - ei olla kehittämässä tältä osin. Onko mahdollista saada Alman tyylinen partner ratkaisu ReSharen kanssa?
     4. PrettyLib - ei tehdä enää mitään kehitystyötä
     5. Sierran osalta neuvottelut kesken, mikä tulee olemaan seuraava vaihe. Päivittävät Sierra-ohjelmiston 5.5 –versioon tiistaina 22.11.2022
    3. Alman osalta peer-to-peer ratkaisu nähdään toimivaksi rajapinnaksi myös ReSharen kanssa
   2. Ohjausryhmän tulee päättää kuinka Airut-hanketta jatketaan tämän vuoden osalta ja kenen vastuulla projektin vetäminen on alkaen 01.11.2022
   3. Ohjausryhmän tulee miettiä ReSharen mahdollisen käyttöönoton osalta
    1. Rahoitus hallinnon ja lisenssien osalta
    2. Organisaatio ja vetovastuu ReSharen käyttöönotosta
    3. Finna.fi palvelun mahdollinen käyttö Shared Indexinä (hyödyntäminen kansallisena ratkaisuna)
  2. Annen työn jatkomahdollisuudet
   1. Mahdollisuus ostaa projektipäällikön palveluja
   2. Esa-Pekka esitti, että ReSharen testauksen ajalle voisi miettiä Annen työn jatkoa ostopalveluna.
  3. Ohjausryhmä oli samaa mieltä siitä, että ReSharen testaukseen kannattaa vielä panostaa ja Johanna lupasi ottaa selvää, miten pitkään meillä on mahdollisuus testausta tehdä
  4. Johanna neuvottelee Index Datan kanssa kohdan a. / iii asioista, mm. hinnoitteluperusteet
  5. Johanna ja Esa-Pekka käyvät yhteisen neuvottelun Airut-hankkeeseen liittyvistä resurssi yms. asioista
  6. Erkki Tolonen nosti esiin Finna.fi palvelun osalta, että tarvitaan lisäselvitystä, millaisesta työmäärästä on kyse. Sisällöllisesti Finna.fi:ssä on jo lähes kaikki kirjastot mukana.
 6. Muut asiat
  1. Johanna pyysi Annelta selvityksen ReSharen testauksesta. Mitä on testattu ja mitä huomioita on tehty?
  2. Alman puolella on saatu testatuksi Kaukolainojen käsittely kahden Alman välillä. Seuraavaksi tutkitaan yhteyksiä ulkomaisten yhteistyökumppanien kanssa
  3. Johanna esitti kiitokset projektipäällikölle hyvin vedetystä projektista. Muutkin olivat samaa mieltä.
 7. Seuraava kokous
  1. Alustavasti keskusteltiin seuraavasta kokouksesta marraskuun-joulukuun vaihteessa. Johanna lähettää Doodle kyselyn.