Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Linnea2-konsortio on yliopistojen, Eduskunnan kirjaston ja Varastokirjaston vuonna 2000 perustama yhteenliittymä, jonka tehtävänä on hallita konsortion jäsenten yhteistä kirjastojärjestelmää. Järjestelmä koostuu Voyager- ja Aleph-ohjelmistoista, CSC:n omistamasta ja ylläpitämästä palvelimesta sekä käyttöpalvelusta. Järjestelmän avulla ylläpidetään kirjastotietokantoja sekä Kansalliskirjaston kansallisia tietokantoja ja yhteistietokantoja.

 

 

Tällä sivulle päivitetään konsortion ohjausryhmän voimassaoleva kokoonpano sekä linkit konsortion jäsenlistaan ja sääntöihin.
Kokousaineistot (asialistat ja muistiot) löytyvät täältä: Kokoukset

Kokousaineistoja

Ohjausryhmän kokoukset

Yleiskokoukset

Yhteiskokoukset

Seuraava kokous

xx.8.2014 klo xx 

Konsortion
jäsenet

linkki

 

Konsortion
säännöt

Konsortion säännöt linkki

Ohjausryhmä
(kaksivuotiskausi 2014 - 2015)

 • Riitta Lähdemäki, Tampereen teknillisen yliopiston kirjasto
 • Minna Niemi-Grundström, Tampereen teknillisen yliopiston kirjasto (pj)
 • Ulla Ohvo, Lappeenrannan tiedekirjasto
 • Sari Pajula, Eduskunnan kirjasto
 • Jarmo Saarti, Itä-Suomen yliopiston kirjasto (vara-pj)
 • Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto
 • Kuno Öhrman, Svenska handelshögskolan (IT-johtajien edustaja)

Ohjausryhmän sihteeri

 • Päivi Järvinen, ? Kansalliskirjasto, Kirjastoverkkopalvelut
Recently Updated
Navigate space

Page Tree Search

Page Tree