Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Etäosallistuminen: zoom-linkki lähetetään ilmoittautuneille
  • Lähiosallistuminen: Kansalliskirjaston auditorio (35 ensiksi ilmoittautunutta)

Puheenjohtaja: Jerry Jantunen


Ohjelma

09.30-09.55 Kahvit

...