Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Lisensioitujen aineistojen tilastot siirretään keskitetysti Haltista KITT:iin. Alla olevaan tiedostoon on listattu aineistoluokittain mitkä FinELib-aineistot siirretään Haltista KITT:iin ja mihin aineistoluokkaan KITT:ssä (C 9 Elektroniset palvelut-osio)

FinELib-aineistojen luokittelu KITT:ssä.

FinELibin kotisivut löytyvät osoitteesta http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/finelib/

...