Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.


Aika: 2021-11-23 kello 10-11:30

Paikka: Etäkokous

Kutsutut:

Varastokirjasto: Johanna Vesterinen, Sirpa Janhonen

Kansalliskirjasto: Kristiina Hormia-Poutanen, Esa-Pekka Keskitalo, Ari Ahlqvist

Projektisuunnitelma

Projektisuunnitelma

Taustaksi

Vuokaaviot perusratkaisuista

ILL kirjastolta kirjastolle.pdf

ILL välityssovelluksen kautta.pdf

Kirjastoverkkopäivien työpajan tuotokset (Flinga)

Ryhmä 1 Painettujen aineistojen tulevaisuus

Ryhmä 2 Miten varastokirjasto-/kaukolainatilauksen logistiikan pitäisi toimia?

Ryhmä 3 Miten asiakastoiminen varastokirjasto-/kaukolainatilaus vaikuttaisi kirjaston toimintaan?

Ryhmä 4 Perusratkaisumalli tilausten välittämiseen

Ryhmä 5 Kansallinen yhteinen indeksi?

Ryhmä 6 Asiakastoimisen varastokirjasto-/kaukolainatilauksen käytettävyyskysymykset

Asialista

Perusratkaisu

 • A) ISO-standardin tuki Kohaan
 • B) ReShare-tyyppinen ratkaisu
 • Näiden lisäksi Finnan integrointi

Keskustelussa standardituen kehittäminen Kohaan kiinnosti enemmän

 • Ei tarvitse ylimääräistä järjestelmää kirjastossa
 • Ei tarvitse keskitettyä järjestelmää ja sille hallintamallia ja rahoitusta. 
 • Lisää Kohan relevanssia

Eteneminen

 • Lähtökohdaksi feasibility study ja resurssilaskelma
 • Finnan tuominen mukaan. Voidaan ajatella myös porrastusta: ensin standardi, sitten asiakastoimisuus.
 • Mietittävä kirjatilauksen ja artikkelitilauksen suhdetta. Tavoitteena myös sähköinen toimitus, missä omat haasteensa. Kuultiin tätä koskevista keskusteluista. 

Minkälainen panostus on luvassa KK:n puolelta projektiin teknisesti ja taloudellisesti?

 • OKM:ltä 70 000 € hankeavustus, käytettävissä 31.12.2022 asti.
 • VARK voi jonkin verran panna omia resursseja.
 • Finnassa tavattoman paljon kehittämistoiveita. Asiantuntevien resurssien riittävyys voi olla haaste. Tämänn takia ehkä tarvitsee porrastaa.
 • Kohan osalta lähinnä tulisi kyseeseen ulkoistaminen. 

Minkälaista korvausta projektin eteen tehdystä työstä KK odottaa?

 • "Sihteröinti?"
 • Työajanseuranta aloitettava pian. 

Onko mahdollista käyttää KK:n zoomia kokousten järjestämistä varten?

 • OK

Onko mahdollista käyttää KK:n Kiwiä dokumenttien tallentamiseen?

 • OK

Ketä, mitä tahoja ja milloin nimetään ohjausryhmään ja  ns. rukkasryhmään?

 • Jyväskylän kaupunginkirjasto (H.M.) (varalla kohalainen), Kansalliskirjasto (EPK/KH), Alma-kirjasto, Helmet, Vark, AMK-Koha esim. HAMK; tai ehkä Tritonia; tai varsinainen ja varajäsen.
 • Projektikoordinaattori, Ari Ahlqvist, Finnalainen, Sirpa Janhonen, Almasta joku tekninen? + konsultointi tarpeen tullen: Koha-kehittäjät molemmissa sektoreissa. 

Projektin aloitus

 • Ehdotus: 10.1.2022, pohjatyöt ennen tätä

Muut hankeasiat?

 • Kuultiin hankesuunnittelijan rekrytointitilanteesta. Lisätietoja parin viikon kuluttua.

Jatko

 • Johanna selvittää ohjausryhmäjäsenyyksiä.
 • Koha-kehittäjien kanssa voi konsultoida joulukuun puolella. 

Sovitaan seuraava palaveri myöhemmin, mutta ennen joulua.