Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

KOHAssa voi lähettää erääntyneistä lainoista seuraavat huomautukset:

  • Ennakkoilmoitus 
  • Eräpäivämuistutus eräpäivänä
  • 3 huomautusilmoitusta

Huomautusten tekstit asetetaan Muita toimintoja / Työkalut / Ilmoitukset ja kuitit

Koodi

Otsikko

Esimerkkiteksti

Asetukset

Koodi

Otsikko

Esimerkkiteksti

Asetukset

DUEDGSTEräpäiväilmoitus / Item Due Reminder

Eräpäiväilmoitus / Item Due Reminder

Hyvä / Dear <<borrowers.firstname>> <<borrowers.surname>>,

Sinulla on <<count>> lainaa erääntynyt tänään
Pyydämme sinua ystävällisesti uusimaan erääntyneet lainasi osoitteessa https://hamk.finna.fi tai palauttamaan ne. Varattua aineistoa ei voi uusia.

You have <<count>> library loans due today
Please renew your overdue library loans at https://hamk.finna.fi or return them. Requested items cannot be renewed.

<<items.content>>

Ota yhteyttä kirjastoon, jos sinulla on kysyttävää. Kirjaston aukioloajat löydät osoitteesta http://www.hamk.fi/kirjasto

In case of any questions please contact the library. Library opening hours you will find online at http://www.hamk.fi/kirjasto

Sähköposti/email: <<branches.branchemail>>
Puhelin/phone: <<branches.branchphone>>

Eräpäiväilmoitus voidaan asettaa päälle asiakaskohtaisesti. Asiakastyypille voidaan määritellä oletusarvot eräpäiväilmoitukselle.

Viestiasetuksia voi säätää vain, jos järjestelmäasetuksissa on päällä asetus EnhancedMessagingPreferences


PREDUEDGSTEnnakkoilmoitus / Advance Notice of Item Due

Kirjastolainasi ovat erääntymässä / Your library loans will be due soon

Hyvä / Dear <<borrowers.firstname>> <<borrowers.surname>>

Lainasi ovat erääntymässä
Voit uusia lainasi osoitteessa https://hamk.finna.fi. Varattua aineistoa ei voi uusia.

Your library loan(s) will be due
You can renew Your loans online at https://hamk.finna.fi. Requested items cannot be renewed.

<<items.content>>

Ota yhteyttä kirjastoon jos sinulla on kysyttävää. Kirjaston aukioloajat löydät osoitteesta http://www.hamk.fi/kirjasto.

For library opening hours and contact information, please see http://www.hamk.fi/kirjasto.

Sähköposti/Email:<<branches.branchemail>>
Puhelin/Phone:<<branches.branchphone>>

Ennakkoilmoitus voidaan asettaa päälle asiakaskohtaisesti ja määritellä kuinka monta päivää ennen eräpäivää ilmoitus lähtee. Asiakastyypille voidaan määritellä oletusarvot eräpäiväilmoitukselle.

Viestiasetuksia voi säätää vain, jos järjestelmäasetuksissa on päällä asetus EnhancedMessagingPreferences

ODUEMyöhästymisilmoitus / Overdue Notice

Myöhästymisilmoitus / Overdue Notice

Hyvä / Dear <<borrowers.firstname>> <<borrowers.surname>>,

Lainasi ovat myöhässä. Pyydämme sinua ystävällisesti uusimaan erääntyneet lainasi osoitteessa https://hamk.finna.fi tai palauttamaan ne. Varattua aineistoa ei voi uusia. Yli 2 viikkoa myöhässä olevia lainoja ei voi uusia.

Your library loans are overdue. Please renew your overdue library loans at https://hamk.finna.fi or return them. Requested items cannot be renewed. Loans that are more than 2 weeks overdue cannot be renewed.

<item><<biblio.author>>: <<biblio.title>>, <<items.itemcallnumber>>, Viivakoodi/Barcode: <<items.barcode>> , Lainauspäivä/Checkout date: <<issues.issuedate>>, Eräpäivä/Due date: <<issues.date_due>> </item>

Ota yhteyttä kirjastoon, jos sinulla on kysyttävää. Kirjaston aukioloajat löydät osoitteesta http://www.hamk.fi/kirjasto

In case of any questions please contact the library. Library opening hours you will find online at http://www.hamk.fi/kirjasto
Myöhästymisilmoituksen lähettämisajankohta ja tapa määritellään Muut toiminnot/Työkalut/Myöhästymisilmoitusten määrittely (Ensimmäinen ilmoitus).

Asiakastyyppikohtaisesti voidaan määritellä kuinka monen päivän kuluttua eräpäivästä 1. ilmoitus lähtee, mitä pohjaa käytetään ja miten ilmoitus lähetetään (sposti, tuloste, tekstiviesti).

Jos OverdueNoticeCalendar järjestelmäasetus on päällä, myöhästymisilmoitukset eivät lähde silloin kun kirjasto on kiinni.

ONOT2 Myöhästymisilmoitus 3 / Overdue Notice 2

2. Myöhästymisilmoitus / 2nd Overdue Notice

Hyvä / Dear <<borrowers.firstname>> <<borrowers.surname>>,

Lainasi ovat myöhässä 2 viikkoa tai enemmän. Voit uusia lainasi osoitteessa osoitteessa https://hamk.finna.fi tai palauttaa ne. Varattua aineistoa ei voi uusia.

Your library loans are 2 weeks or more overdue. Please renew your overdue library loans at https://hamk.finna.fi or return them. Requested items cannot be renewed.

<item><<biblio.author>>: <<biblio.title>>, <<items.itemcallnumber>>, Viivakoodi/Barcode: <<items.barcode>> , Lainauspäivä/Checkout date: <<issues.issuedate>>, Eräpäivä/Due date: <<issues.date_due>> </item>

Ota yhteyttä kirjastoon, jos sinulla on kysyttävää. Kirjaston aukioloajat löydät osoitteesta http://www.hamk.fi/kirjasto

In case of any questions please contact the library. Library opening hours you will find online at http://www.hamk.fi/kirjasto
Myöhästymisilmoituksen lähettämisajankohta ja tapa määritellään Muut toiminnot/Työkalut/Myöhästymisilmoitusten määrittely (Toinen ilmoitus).

Asiakastyyppikohtaisesti voidaan määritellä kuinka monen päivän kuluttua eräpäivästä 2. ilmoitus lähtee, mitä pohjaa käytetään ja miten ilmoitus lähetetään (sposti, tuloste, tekstiviesti).

Jos OverdueNoticeCalendar järjestelmäasetus on päällä, myöhästymisilmoitukset eivät lähde silloin kun kirjasto on kiinni.

 ONOT3Myöhästymisilmoitus 3 / Overdue Notice 3 

Lasku tulossa palauttamattomista lainoista / Your unreturned loans will be invoiced soon

Hyvä / Dear <<borrowers.firstname>> <<borrowers.surname>>,


Lainasi ovat nyt myöhässä 3 viikkoa tai enemmän ja olet lainakiellossa. Tämä tarkoittaa ettet voi tällä hetkellä lainata, uusia tai varata kirjaston materiaalia. 21 vrk myöhässä olevan aineiston korvaussummat on lisätty maksuihisi. Palauttamalla aineiston nyt tai korvaamalla sen vältät laskutukseen liittyvät ylimääräiset kulut. Sinulla on viikko aikaa hoitaa asia.


Your library loans are now 3 weeks or more overdue and your borrowing rights are suspended. This means you cannot borrow, renew or request library material at the moment. The replacement costs for your overdue loans have been added to your fees. If you still have the material, please return it to the library. If it is lost or damaged, please contact the library. You have 1 week to settle this matter without extra billing charges.

<item><<biblio.author>>: <<biblio.title>>, <<items.itemcallnumber>>, Viivakoodi/Barcode: <<items.barcode>> , Lainauspäivä/Checkout date: <<issues.issuedate>>, Eräpäivä/Due date: <<issues.date_due>> </item>

Ota yhteyttä kirjastoon, jos sinulla on kysyttävää. Kirjaston aukioloajat löydät osoitteesta http://www.hamk.fi/kirjasto

In case of any questions please contact the library. Library opening hours you will find online at http://www.hamk.fi/kirjasto

Myöhästymisilmoituksen lähettämisajankohta ja tapa määritellään Muut toiminnot/Työkalut/Myöhästymisilmoitusten määrittely (Kolmas ilmoitus).

Asiakastyyppikohtaisesti voidaan määritellä kuinka monen päivän kuluttua eräpäivästä 3. ilmoitus lähtee, mitä pohjaa käytetään ja miten ilmoitus lähetetään (sposti, tuloste, tekstiviesti).

Jos OverdueNoticeCalendar järjestelmäasetus on päällä, myöhästymisilmoitukset eivät lähde silloin kun kirjasto on kiinni.