Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Ohjausryhmän kokouksen 2/2021 (13.10.2021) esityslistalla on keskusteltavana mm. FinELibin lisensiointiperiaatteiden päivittäminen, palveluvisiota toteuttavat projektit sekä avoimen julkaisemisen ja aineistohankinnan linjaukset.

Esityslista on luettavissa tästä. Esityslistan liitteet löytyvät FinELibin ekstranetistä (vaatii kirjautumisen).