Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

FinELib-konsortion ja Yleisten kirjastojen konsortion yhteisessä projektissa on tarkoitus hankkia yleisille kirjastoille elokuvapalveluja kilpailutuksella. Tavoitteena on, että kilpailutus on valmistunut ja elokuvapalvelusopimus on FinELibiin kuuluvien yleisten kirjastojen käytettävissä vuoden 2022 puoliväliin mennessä.

...