Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Avataan kokous, puheenjohtaja toteaa osallistujat ja hyväksytään esityslista. Merkitään edellisen kokouksen muistio pöytäkirjaan.

Ilmoitusasiat

2.

...

 Metatietovisio

Esittely:

Minna Olkinuora-Tauru esittelee lyhyesti Melindan tilannekatsauksen.Matias Frosterus esittelee Kansalliskirjaston metatietovisiota

Esitys:

Keskustellaan ja merkitään tiedoksi.metatietovisiosta

Liite 1: Melindan tilannekatsaus Metatietovision esittely

3.

...

Melindan tilannekatsaus

Esittely:

Matias Frosterus esittelee Kansalliskirjaston metatietovisiotaMinna Olkinuora-Tauru esittelee lyhyesti Melindan tilannekatsauksen.

Esitys:

Keskustellaan metatietovisiostaja merkitään tiedoksi.

Liite 2: Metatietovision esittely Melindan tilannekatsaus


Muut asiat

4. Yleisten kirjastojen metatietoryhmän esittely

...