Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Yliopistokirjastot
TY OY - Turun Oulun yliopisto mukaan lukien Turun Oulun yliopistollinen keskussairaalasairaala
Tau - Tampereen yliopisto mukaan lukien Tampereen yliopistollinen sairaala
VY - Vaasan yliopisto
Aalto - Aalto-yliopisto
HY - Helsingin yliopisto mukaan lukien Helsingin yliopistollinen keskussairaala
OY - Oulun yliopisto mukaan lukien Oulun yliopistollinen sairaala Aalto - Aalto-yliopisto
LUT - Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
Tau - Tampereen yliopisto mukaan lukien Tampereen yliopistollinen sairaala
TY - Turun yliopisto mukaan lukien Turun yliopistollinen keskussairaala
ÅA - Åbo Akademi
VY - Vaasan yliopisto
JY - Jyväskylän yliopisto
MPKK - Maanpuolustuskorkeakoulu mukaan lukien maa-, meri- ja ilmasotakoulu
JY - Jyväskylän yliopisto
UEF - Itä-Suomen yliopisto mukaan lukien Kuopion yliopistollinen sairaala
LUT - Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT HY - Helsingin yliopisto mukaan lukien Helsingin yliopistollinen keskussairaala

AMK-kirjastot
Haaga-Heli - Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Centria - Centria ammattikorkeakoulu
Lapin amk - Lapin ammattikorkeakoulu
Tamk - Tampereen ammattikorkeakoulu
Turku amk - Turun ammattikorkeakoulu
Metro - Metropolia Ammattikorkeakoulu
Jamk - Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Lapin amk - Lapin ammattikorkeakoulu
Centria - Centria ammattikorkeakoulu
HAAGA-HELI - HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Tutkimuslaitoskirjastot
VTT - Teknologian tutkimuskeskus VTT
MML - Maanmittauslaitos
PVTUTKL - Puolustusvoimien Tutkimuslaitos