Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Yliopistokirjastot
OY TY - Oulun Turun yliopisto mukaan lukien Oulun Turun yliopistollinen sairaalakeskussairaala
MPKK Tau - Maanpuolustuskorkeakoulu Tampereen yliopisto mukaan lukien maa-, meri- ja ilmasotakouluTampereen yliopistollinen sairaala
VY - Vaasan yliopisto
Aalto - Aalto-yliopisto
Tau HY - Tampereen Helsingin yliopisto mukaan lukien Tampereen Helsingin yliopistollinen sairaalakeskussairaala
TY OY - Turun Oulun yliopisto mukaan lukien Turun Oulun yliopistollinen keskussairaalasairaala
ÅA - Åbo Akademi
VY - Vaasan yliopisto MPKK - Maanpuolustuskorkeakoulu mukaan lukien maa-, meri- ja ilmasotakoulu
JY - Jyväskylän yliopisto
LUT - Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
HY - Helsingin yliopisto mukaan lukien Helsingin yliopistollinen keskussairaala
UEF - Itä-Suomen yliopisto mukaan lukien Kuopion yliopistollinen sairaala
LUT - Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

AMK-kirjastot
Jamk Tamk - Jyväskylän Tampereen ammattikorkeakoulu
Centria - Centria ammattikorkeakoulu
Lapin Turku amk - Lapin Turun ammattikorkeakoulu
Metro - Metropolia Ammattikorkeakoulu
Tamk Jamk - Tampereen Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Turku Lapin amk - Lapin ammattikorkeakoulu
Centria - Turun Centria ammattikorkeakoulu
HAAGA-HELI - HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Tutkimuslaitoskirjastot
PVTUTKL - Puolustusvoimien Tutkimuslaitos VTT - Teknologian tutkimuskeskus VTT
MML - Maanmittauslaitos
VTT - Teknologian tutkimuskeskus VTT PVTUTKL - Puolustusvoimien Tutkimuslaitos