Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Työkalut kuvailuun RDA ToolkitistäTermit ja tunnisteet linkitettyyn metatiedon linkitettyihin metatietoihin RDA RegistrystäPanel
titleKuvailusääntöpalvelun yhteystiedot

Lähetä RDA:ta koskevat kysymykset Kuvailusääntöpalveluun:
[email protected]


Blog Posts
max5
sortcreation
reversetrue
contenttitles

Twitterconnector
componentTypeembeddedTimeline
embedTypeprofile
dataLimit5
linkhttps://twitter.com/rdatoolkit
width95%
themelight
lang
height500
tweetLimit20