Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ouppfyllt krav: 1.4.4 Förändring av textstorlek

5.1.7 Brister på tillgänglighet av dokumentfiler

Man har tillagt dokumentfiler i Kiwi efter 23.9.2018 utan att deras tillgänglighet har alltid granskats.

Ouppfyllda krav: 1.1.1, 1.3.1, 1.3.2.

5.2. Problem med begriplighet

...