Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 1.4.4 Tekstin koon muuttaminen.

5.1.7 Toimisto-ohjelmilla luotujen liitetiedostojen saavutettavuus voi olla puutteellista

Kiwiin on lisätty 23.9.2018 jälkeen toimisto-ohjelmilla tehtyjä tiedostoja, joiden saavutettavuutta ei ole tarkistettu.

5.2 Ymmärrettävyyden puutteet

...