1. Selosteen kohde

Kiwi, osoite kiwi.fi

Kiwi on Kansalliskirjaston ja sen yhteistyökumppanien yhteinen työskentelyalusta. Sisältöä tuottavat sekä Kansalliskirjaston työntekijät että yhteistyökumppanien edustajat.

Kiwi jakaantuu työtiloihin. Monia työtiloja voi lukea kuka tahansa. Osa työtiloista on vain tiettyjen henkilöiden käytössä. Sisällön tuottaminen vaatii kirjautumista ja kirjoitusoikeuksien saamista.

2. Selosteen versio

Versio 15.5.2024

3. Arvioinnin suorittamistapa

Olemme arvioineet Kiwin saavutettavuuden itse. Olemme käyttäneet hyväksi vuonna 2018 laadittua Atlassianin omaa selvitystä.

4. Digipalvelun saavutettavuuden tila

Kiwi täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain.

5. Huonosti saavutettava sisältö

5.1 Havaittavuuden puutteet

5.1.1 Kuvilta puuttu tekstivastineita.

Sivuilla on informatiivisia ja toiminnallisia kuvakkeita, joista puuttuu alt-attribuutti kokonaan. Sivujen varsinaisen sisällön kuviin on pyritty lisäämään tekstivastineet.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

5.1.2 Kontrastissa puutteita

Eräiden linkkien väri ei erotu taustasta riittävästi. Pyrimme korjaamaan tämän puutteen.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 1.4.3 Kontrasti (minimi)

5.1.3 Virheellisesti merkittyjä listoja

Eräiden listojen HTML-koodi ei ole standardin mukaista. Eräiden listojen otsikkoja ei ole merkitty oikein sivun koodissa.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 1.3.1 Informaatio ja suhteet

5.1.4 Lomakkeiden elementeiltä puuttuu nimilappuja

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet:

Useilta lomakkeiden elementeiltä puuttuu nimilappu. Joitakin lomakkeiden hallintavälineitä ja niiden näkyvää nimilappua ei ole liitetty toisiinsa. Joitakin hallintavälineryhmiä ja niiden nimilappua ei ole liitetty toisiinsa.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 1.3.1 Informaatio ja suhteet

5.1.5 Ruudunlukija ei pysy dialogi-ikkunassa

Ruudunlukija voi eräillä sivuilla siirtyä dialogi-ikkunan ulkopuolelle, kun käytetään nuolinäppäimiä.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys

5.1.6 Tekstin koon muuttaminen on rajallista

Jos tekstin kokoa suurentaa yli 200 %, tekstiä alkaa kadota näkyvistä.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 1.4.4 Tekstin koon muuttaminen.

5.1.7 Toimisto-ohjelmilla luotujen liitetiedostojen saavutettavuus voi olla puutteellista

Kiwiin on lisätty 23.9.2018 jälkeen toimisto-ohjelmilla tehtyjä tiedostoja, joiden saavutettavuutta ei ole tarkistettu.

5.2 Ymmärrettävyyden puutteet

5.2.1 Sivun kielen merkintä puuttuu

Verkkosivun kieltä ei ole merkitty koneluettavalla tavalla.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 3.1.1 Sivun kieli

5.2.2 Sisällön osien kielen merkinnät puuttuvat

Sisällön osioiden kieltä ei voi selvittää ohjelmallisesti.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 3.1.2 Osien kieli

6. Kohtuuton rasite

Kiwi.fi on julkaistu vuonna 2011. Siinä oli kesäkuussa 2020 yli 30 000 sivua sekä tuhansia liitetiedostoja. Kaikki sisällöntuottajat eivät ole Kansalliskirjaston työntekijöitä. Kansalliskirjasto ei voi tarkistaa kaikkia sivuja ja niiden liitetiedostoja. Poistamme puutteita sitä mukaan, kuin niitä havaitaan.

Osa puutteista johtuu Confluence-alustasta, jolla Kiwi tuotetaan. Confluence on australialaisen Atlassian Corporation Plc:n tuote. Kansalliskirjaston ei voi poistaa tällaisia puutteita omatoimisesti. Kesäkuussa 2020 saadun tiedon mukaan Atlassian oli tuolloin tarkastamassa tuotteitaan varmistaakseen, että ne täyttävät WCAG 2.0 AA -vaatimukset.

7. Ei kuulu lainsäädännön piiriin

Kiwi.fissä on toimisto-ohjelmien tiedostoja (esim. doc, pdf, odt), jotka on julkaistu ennen 23.9.2018.

8. Puutteista ilmoittaminen

Teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi. Kerro meille havainnoistasi. Toimitamme ei-saavutettavan aineiston pyydettäessä saavutettavassa muodossa.

Voit ottaa yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen [email protected]

9. Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta Kansalliskirjastolle. Vastaaminen voi kestää 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta 14 päivän aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

10. Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus(at)avi.fi
Puhelinnumero: vaihde 0295 016 000

  • No labels