Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Sanastot, ontologiat ja luokitukset ovat apuvälineitä sekä painetun että sähköisen aineiston kuvailuun ja tiedonhakuun. Ne auttavat tiedontallentajia ja -hakijoita käyttämään yhteistä kieltä, joten niiden jonka avulla haluttu tieto löytyy helpommin. Sanastoja ja ontologioita hyödynnetään esimerkiksi kirjastojen, arkistojen, museoiden ja virastojen tietojärjestelmissä.

...