Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Info

Syyskuun aikana järjestetään kahdenkeskiset mappauspalaverit projektin sekä kunkin järjestelmän aineistojen omistajien kanssa

 • ke 23.9. klo 10-12   AHAA - Kansallisarkisto (CSC?)ke 16.9. klo 10-12   MuseumPlus (Museoliitto, Museovirasto)
 • Syyskuun loppuun mennessä: Asteri - (MARC) Kansalliskirjasto
 • Tarvittaessa: Kauko - Espoon kaupunginmuseo (Profium)

Noin kahden tunnin palaveri. Kustakin organisaatiosta palaverissa olisi hyvä olla sekä sisällön että järjestelmän asiantuntija eli 1-2 henkilöä.

Palaverissa mapataan kustakin järjestelmästä eksportoidut ominaisuudet Wikibasen vastaaviin ominaisuuksiin. Työstetään mappaus taulukkona.


Paikalla: Salla Rimpinen, Pekka Korhonen, Leena Furu-Kallio, Jarmo Saarikko, Okko Vainonen

 • Näytöllä näkyy vain etunimi ja sukunimi erikseen.
 • Etunimi kentässä voi olla useita etunimiä
 • Ammatti - vapaatekstiä, voi olla  pilkulla erotettu
 • Pyritty noudattamaan RDA ohjeistusta
 • Osalla alaorganisaatoista on oma tietueensa.     Esim. Nimi: Museovirasto. Osasto: Rakennusyksikkö.   Toimijat suhde.
 • Biografia -tyyppi - valitaan pudotuslistalta
 • Biografia - teksti - varsinainen tieto
 • Biografia - lisätiedot -  sisäisenen tieto -
 • Nimenlisäys –
 • Syntymäaika - periaatteessa ohjeen mukaan vain yksi neljästä kentästä on käytössä, mutta voi olla pelkkä vuosi + aikakausi. 
 • Syntymäaika-aikakausi , Kuolinaika-aikakaus - tulee pudotusvalikosta  P144 – merkkijono-tyyppiseksi
 • AIkakaudet - voisi käyttää YSOn termejä. 
  • YSOn aikausitermeissä

Näyttely-moduli on erikseen.   Näyttölyn nimi  merkkjonona

Domain - ennemminkin aineiston lähde - ei tarvita tässä

Ryhmannimi → Yhteisön nimi

Museoilla on museokohtaisia pudotusvalikoita -

ja Ryhmanpaikka - vanhasta järjestelmästä periytynyttä.  Käytännössä yhteisön nimi.  Ei käytetä tässä vaiheessa datassa.

Osasto: Osaston yksikön tai alajoston nimi. – mallissa tämän propertyn pitäisi olla merkkijono eikä Item.  Emoyhteisö on Yhteisön nimi-kentässä

Ehdotus Agrelon ontologina käyttöönotto suomenkielisenä versiona KAM-sektorin käyttöön