Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

UKJ-kuvaus -työalue sisältää työalueet asiantuntijaryhmille sekä uuden kirjastojärjestelmän vaatimusmäärittelyn ne osat, joihin erityisesti toivotaan kommentteja kirjastojen asiantuntijoilta. Projektin muut dokumentit löytyvät wikin työalueelta UKJ-suunnittelu.

Toimintokokonaisuuksien vaatimusmäärittelyt on jaettu toiminta-arkkitehtuuriin ja tieto-arkkitehtuuriin. Toiminta-arkkitehtuuriin kuuluvat toimintojen kuvaukset käyttäjätarinoin, tietoarkkitehtuuriin taas toimintoihin liittyvät tietoelementit. Toimintokokonaisuuksia ovat Aineistojen käytönhallinta, Hankinta ja aineistojen elinkaari, Kuvailu ja kokoelmien hallinta.

Kaikki kuvailut ja dokumentit ovat avoimia, joten pääset lukemaan niitä kirjautumatta wiki-sivulle. Voit myös kommentoida sivuja sivun Keskustelu -välilehdellä. Jos haluat kommentoida suunnitelmia laajemmin, pyydä itsellesi tunnus ja palveluosoitteestamme ukj-posti (at) helsinki.fi.

Käyttäjätarinat

Aineistojen käytönhallintaan liittyvät käyttäjätarinat (asiakkaat, lainaus, palautus, varaus jne)

 

Kuvaus-työalueen sisältö

Page Tree
root@self
startDepth2
searchBoxtrue

TIETOJA TYÖTILASTA

Sivuja yhteensä

 

Excerpt

countpages