Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

FinELib on suomalaisten yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yleisten kirjastojen muodostama konsortio, jonka tehtävä on turvata ja parantaa elektronisten aineistojen saatavuutta.

Konsortiota palveleva FinELib-toimisto toimii Kansalliskirjastossa.

UI Button
colorblue
sizesmall
iconmail
titlefinelib@helsinki.fi
urlmailto:finelib@helsinki.fi


Panel
titleOikopolut konsortion jäsenille

Palveluiden käyttö edellyttää kirjautumista
Ajankohtaista

Uusimmat asiakirjat


Content by Label
showLabelsfalse
max3
showSpacefalse
sortcreation
reversetrue
excerptTyperich content
cqllabel = "finelib

_ajankohtaista

"

Uusimmat asiakirjat

Näytä lisää


Ajankohtaista


Content by Label
showLabelsfalse
max3
showSpacefalse
sortcreation
reversetrue
excerptTyperich content
cqllabel = "finelib_ajankohtaista"

Näytä lisää

   


Twitterconnector
componentTypeembeddedTimeline
timelineHeight
embedTypeprofile
dataLimit3
linkhttps://twitter.com/FinELibpalvelu
width90%
themelight
lang
height500
tweetLimit20