Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

FinELib on suomalaisten yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yleisten kirjastojen muodostama konsortio, jonka tehtävä on turvata ja parantaa elektronisten aineistojen saatavuutta.

Konsortion palveluyksikkö


Konsortiota palveleva FinELib-toimisto toimii Kansalliskirjastossa.

 

Blog Postsmax5


Panel
titleOikopolut konsortion jäsenille

Palveluiden käyttö edellyttää kirjautumista
Uusimmat asiakirjat


Content by Label
showLabelsfalse
max4
showSpacefalse
sortcreation

content

reverse

titles

true

labels

excerptType

finelib

rich content

 

 

Tip
titleOikopolkuja konsortion jäsenille - vaativat kirjautumisen

 FinELib somessa

       Widget Connectorwidth450url

cqllabel = "finelib"


Näytä lisää


  


Twitterconnector
componentTypeembeddedTimeline
timelineHeight
embedTypeprofile
dataLimit3
linkhttps://twitter.com/

settings/widgets/681447000404025345/height400

 

 

 

 

FinELibpalvelu
width90%
themelight
lang
height500
tweetLimit20