Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Wiley - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Linkki palveluun

http://www.onlinelibrary.wiley.com

Lehtilista

https://extra.kansalliskirjasto.fi/finelib_julkinen/lehtilistat/Wiley/Wiley_Lehtilista_2023.xlsx

Aineistoa tilaavat organisaatiot

Wiley -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2023-31.12.2024

Aineistokuvaus

Aineisto sisältää tieteellisiä lehtiä lääketieteen, luonnon-, yhteiskunta- ja humanististen tieteiden sekä tekniikan, biotieteiden ja kemian aloilta. FinELibin lisensioima Wiley 2020 All Titles -kokoelma sisältää n. 1500 lehteä.

Käyttäjät

Aineistoa saavat käyttää sopimukseen osallistuvan organisaation (jäsenorganisaatio) sen hetkiset opiskelijat, tutkijat, henkilökunta sekä eläkkeelle jääneet tutkijat ja henkilökunta (auktorisoidut käyttäjät) sekä asianomaisen organisaation kirjaston paikallisasiakkaat (paikalliskäyttäjät).

Sallittu käyttö

Aineistoa saa käyttää opetus- ja opiskelutarkoituksiin, tieteelliseen tutkimukseen, henkilökohtaiseen käyttöön sekä sopimukseen osallistuvan organisaation sisäiseen käyttöön.

Auktorisoidut ja paikalliskäyttäjät saavat:
- tehdä hakuja, selailla, katsella
- tallentaa elektronisesti yksittäisiä artikkeleita suojatulle verkkopalvelimelle tai off-line muotoon esim. kovalevylle tai disketille
- tulostaa yksittäisiä artikkeleita
-käyttää kaavioita, taulukoita ja lyhyitä otteita yksittäisistä artikkeleista omien tieteellisten/opetuksellisten töiden valmisteluun (esim. kirjat, artikkelit). Lähdeviitteet on merkittävä.
- julkisesti esitellä kaavioita, taulukoita ja lyhyitä otteita yksittäisistä artikkeleista osana esitystä opetustarkoituksiin pidettävässä seminaarissa, konferenssissa tms. Lähdeviitteet on merkittävä.
- toimittaa yksittäisiä artikkeleita (tai kirjan lukuja) tulosteina tai elektronisesti kolmansille osapuolille (kollegoilleen) näiden henkilökohtaiseen käyttöön, opetus- ja opiskelutarkoituksiin, tieteelliseen tutkimukseen ja ammatilliseen käyttöön. Ei kuitenkaan jälleenmyytäväksi.
- luoda My Profile sivun, jonka avulla voi luoda tiedostoja, linkkejä artikkeleihin ja kirjan lukuihin sekä hakukriteeristön, jota voi käyttää uudelleen. Edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasana rekisteröintiä. Tunnus ja salasana tulee pitää salassa.
- käyttää aineistoa tiedonlouhintaan tieteellistä ja koulutus- sekä tutkimustarkoitusta varten, mutta ei kaupalliseen tarkoitukseen

Jäsenorganisaation henkilökunta
- saa luoda linkkejä Wiley Online Libraryyn mm. OPACista ja kirjastoluettelosta. Linkkien teko ei saa johtaa siihen, että aineistoon on pääsy muulla kuin auktorisoiduilla käyttäjillä eikä käyttöön missään maksullisessa tai kaupallisessa tarkoituksessa.
- saa käyttää kopioita aineistosta elektronisten ja painettujen kurssipakettien ja aineistolistojen valmistamisessa käytettäväksi opetuksessa ja/tai virtuaaliympäristöissä suojatussa verkossa käytettäväksi jäsenorganisaation opiskelijoille suunnatun opetuksen osana. Lähdeviitteet on merkittävä (lähde, nimeke, tekijänoikeuden haltija). Lukemisesteisille auktorisoiduille käyttäjille on lupa tehdä ei-elektronisessa, ei-painetussa muodossa olevia kurssipaketteja (esim. Braille) jäsenorganisaation kustannuksella tai suorat kulut kys. opiskelijalta perien.
- saa esitellä ja tulostaa aineistoa mukaan lukien tavaramerkit ja logot organisaation sisäistä markkinointia, testausta tai koulutusta varten

Jäsenorganisaation kirjastohenkilökunta
- saa luovuttaa auktorisoiduille ja paikalliskäyttäjille yksittäisiä kopioita yksittäisistä artikkeleista paperi- tai elektronisessa muodossa opetus- ja opiskelutarkoituksiin, tieteelliseen tutkimukseen, henkilökohtaiseen käyttöön sekä sopimukseen osallistuvan organisaation sisäiseen käyttöön.
- voi tehdä Wiley käyttöoppaista ja markkinointimateriaaleista käännöksiä, esittää niitä ja jakaa niitä auktorisoiduille käyttäjille markkinointi- ja koulutustarkoituksessa

Mikäli yksittäisen artikkelin yhteydessä ilmoitetaan, että sen käyttöä koskee open access lisenssin ehdot, noudatetaan kyseisen lisenssin ehtoja.

Kielletty käyttö

Mitä ei saa tehdä:
- valmistaa johdannaisteoksia
- poistaa, muuttaa tai peittää aineistoon liittyviä tekijän- omistusoikeus tai tavaramerkkihuomautuksia, vastuuvapauslausekkeita, tekijämainintoja
- integroida palvelun materiaalia muun materiaalin kanssa (paitsi silloin kun se on sopimuksessa erikseen sallittu)

Muutoin kuin edellä kohdassa "salllittu käyttö" on todettu, aineistoa ei saa
- kopioida, välittää, jakaa tai toisintaa
- säilöä missään muodossa mihinkään ympäristöön
- välittää suoraan tai epäsuorasti käytettäväksi maksullisissa palveluissa (esim. document delivery tai list serv), informaation välitystoimintaan taikka systemaattiseen jakeluun riippumatta siitä, onko kyseessä kaupallinen vai ei-kaupallinen toiminta, maksutta tai maksua vastaan.

Open access

 

Etäkäyttö

Aineiston etäkäyttö on sallittua auktorisoiduille käyttäjille kirjoittautumalla oman organisaation verkkoon (ks. myös lisätiedoissa Roaming Access).

Koulutusmateriaali verkossa

Training and Tutorials

Lisätietoja

Käytettävissä olevia lisäpalveluita:

Backfiles eli vanhempi kuin vuonna 1997-1998 julkaistu materiaali on erikseen tilattavissa oleva materiaali.

EarlyView: vertaisarvioituja artikkeleita saatavilla ennen lehden ilmestymistä.

Saved Title Alert: auktorisoidut käyttäjät voivat saada sähköpostitse minkä tahansa Wileyn kautta saatavilla olevien lehtien sisällysluetteloita ja abstrakteja. Lisäksi voi saada ilmoituksen uudesta artikkelista, joka sisältyy valittuun hakuriteeristöön.

Roaming Access: mahdollistaa auktorisoiduille käyttäjille etäkäytön jäsenorganisaation IP-rajojen ulkopuolelta.

Wiley - user rights and remote access

Link to the resource

http://www.onlinelibrary.wiley.com

Journal list

https://extra.kansalliskirjasto.fi/finelib_julkinen/lehtilistat/Wiley/Wiley_Lehtilista_2023.xlsx

Subscribing organisations

List of subscribing organisations

Agreement period

01.01.2023-31.12.2024

Description

Wiley 2020 All Titles Collection includes approximately 1500 titles from the fields of natural, social, technical, medical and biosciences and chemistry.

Authorised users

Authorized Users
Faculty members, students, researchers, staff members, librarians,
executives or employees of the Licensee (whether on a permanent,
temporary, contract or visiting basis)

Walk-in Users
Persons who are not Authorized Users but who are permitted to access the Secure Network from computer terminals within the library premises of the Licensee.

Permitted use

Authorized Users may:
- download, view, copy and save or print out single copies of individual articles, chapters or entries in the Licensed Electronic Products for own personal use, scholarly, educational or scientific research or internal business use.
- transmit such material to a thirdparty colleague in hard copy or electronically, for personal use or scholarly, educational, or scientific research or professional use but in no case for re-sale.
- use, with appropriate credit, figures, tables and brief excerpts from individual articles, chapters or other entries from the Licensed Electronic Products in own scientific, scholarly and educational works such as books and articles
- create a My Profile Page which will allow them to create data files and links to articles, chapters and entries of interest in the Licensed Electronic Products. In order to do so, the Authorized User will have to select and register a user name and password which the Authorized User must keep confidential and not disclose to or share with anyone else.
- use the Licensed Electronic Products to perform and engage in Text and Data Mining activities for scholarly, educational, or scientific research only and not for any direct or indirect commercial purpose

The Licensee may:
- create links to Wiley InterScience from their Online Public Access Catalog (OPAC) records, library catalogs, locally hosted databases or library web pages, provided those links do not result in access to licensed content by anyone other than Authorized Users, or for use in any paid or commercial service.

Authorized Users who are members of the Licensee's faculty or staff may:
- include copies of material from the Licensed Electronic Products in printed and electronic course packs, study packs, resource lists and in any other material (including but not limited to multi-media works) to be used in the course of instruction and/or in secure virtual and managed environments (including but not limited to virtual learning environments, managed learning environments, virtual research environments and library environments) hosted on the Licensee’s Secure Network for use by students of the Licensee’s institution only, as part of their course work. Each item shall carry appropriate acknowledgement of the source, listing title and copyright owner. Course packs in non-electronic non-print perceptible form, such as Braille, may also be offered to Authorized Users who are visually impaired.
- display, download and print out extracts and screenshots from the Licensed Electronic Products, including Licensor’s trademarks and logos for the purpose of internal marketing, testing or for training Authorized Users.

The Licensee's library staff may:
- provide print or electronic copies of single articles from the Licensed Electronic Products for individual Authorized Users for the purposes of scholarly, educational, scientific, research, internal business use or private study.
- produce translations in Finnish (and other languages upon request) of user guides and other promotional materials available from Wiley or on Wiley Online Library, and display such translations and share them with other libraries via a public network for the purpose of promotion or for training Customer’s Authorised Users.

If an article in the licensed material has been published under an open access license, in such cases those license terms govern the use.

Prohibited use

Authorized Users may not:
- copy, distribute, transmit or otherwise reproduce, sell or resell material from Electronic Products; store such material in any form or medium in a retrieval system; or transmit such material, directly or indirectly, for use in any paid service such as document delivery or list serve, or for use by any information brokerage or for systematic distribution, whether or not for commercial or non-profit use, or for a fee or free of charge.
- remove, obscure or modify any copyright or proprietary notices, author attribution or any disclaimer contained therein or on any screen display.
- integrate material from the Electronic Products with other material or otherwise create derivative works in any medium, since the exclusive right to prepare derivative works based upon the copyrighted work is vested in the copyright owners. However, brief quotations for purposes of comment, criticism or similar scholarly purposes are not an infringement of copyright and are not prohibited herein.
- Automated searching, robotic searching, or decompilation of the Wiley Online Library is prohibited

Open access

 

Remote access

Authorized Users are allowed remote access to the Licensed Material by logging into the Secure Network.

Training material on web

Training and Tutorials

Additional information