Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Table of Contents
maxLevel1

Kokoonpano

Asiantuntijaryhmän kokoonpano 2023-2024 on

 • Katariina Hanhisalo, Xamk
 • Hannamari Heiniluoma, JYU
 • Veli-Matti Häkkinen, JYU, puheenjohtaja
 • Sirpa Janhonen, Varastokirjasto
 • Minna Kivinen, HAMK
 • Johanna Miettunen, Haaga-Helia / 3AMK
 • Christian Nelson, Tritonia
 • Esa-Pekka Keskitalo, Kansalliskirjasto
 • Andrii Vashchuk, Kansalliskirjasto

Kokoukset

Children Display

Toimeksianto

Asiantuntijaryhmä hallinnoi Kohasta tehtyjä virheilmoituksia ja kehittämisehdotuksia. Ryhmä valmistelee esitykset kehittämistehtävistä päätöksentekoa varten ohjausryhmälle. Ryhmä varmistaa, että kehittämisessä otetaan huomioon Melindaan ja Finnaan liittyvät asiat ja että kehittäminen suuntautuu kohti kansainvälistä versiota. Asiantuntijaryhmä ohjaa pääkäyttäjiä tikettien laatimisessa ja Kohan testaamisessa. Asiantuntijaryhmä tarkastelee myös säännöllisesti palvelinalustapalvelun toimivuutta ja tarkoituksenmukaisuutta.

Asiantuntijaryhmä toimii tiiviisti yhteistyössä pääkäyttäjäryhmän sekä Koha-Suomen asiantuntijaryhmän kanssa

Virhekorjausten ja kehitysehdotusten hallinnointi

 • Jira-tiketteinä ilmoitettujen virheiden ja kehitysehdotusten analysointi
  • Tarkistaminen, onko virhe/puute olemassa, onko korjattu jo kv-kehityksessä
  • Tiketissä olevan kuvauksen tarkentaminen tarvittaessa
  • Tehtävään liittyvien yhteyksien määrittely – Finna, Melinda
  • Tehtävän vieminen kv-kehityksen bugzillaan
  • Tehtävien priorisointi
  • Tehtävän työmäärän arvioinnin varmistaminen

Virheilmoitusten ja kehitysehdotusten koonti ja esittely ohjausryhmälle

 • Tehtävien koonti seuraavaa versiota varten ja paketin esittely ohjausryhmälle

Palvelinalustapalvelun tarkastelu

 • Tarkastellaan säännöllisesti, että palvelinpalvelu on riittävä ja tarkoituksenmukainen: kapasiteetti, arkkitehtuuri, tietoturva, palvelun laatu.