Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Metatietosanaston käyttö toimijoiden kuvailussa


Entiteettien rajat: toimijoiden, paikkojen, tapahtumien ja rakennusten identifiointi

View file
nameEntiteettien rajat.pdf
height250
Metatietosanaston käyttö toimijoiden kuvailussa