Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Verkoston perustaminen (verkoston järjestäytyminen, kausi, jäsenet)
  • Esittäytymiskierros
 2. Verkosto ja sen toiminta (verkosto laajemmassa kontekstissa, verkoston sivut, tehtävät, toimintasuunnitelma, postituslista)
  • Toimijakuvailuverkosto on yksi kuvailun ekosysteemiä tukevista kansallisista asiantuntijaryhmistä
  • Tarkoituksena on jakaa tietoa ja osaamista sekä rakentaa yhteistyötä toimijakuvailun suhteen.
  • Aluksi päasiallinen tehtävä on tehdä linjauksia uuden RDA:n toimijakuvailuohjeisiin.
   • Tarkistaa nykyiset SKL:n tekemät RDA-linjaukset toimijoiden kuvailuun. (Lähinnä RDA:n luvut 8-11)
   • Tehdä linjaukset uuden RDA-version toimijoiden kuvailuun liittyvään ohjeistukseen
  • Verkostolle perustetaan postituslista. Verkoston jäsenille tulee sähköpostia asiasta.
 3. Kokouskäytännöt
  • Kokouksia n. joka toinen viikko. Kokouksien pituus lähtökohtaisesti n. tunti.
  • Verkoston tulevat kokoukset ovat lähtökohtaisesti verkkokokouksia. Kokousohjelmana Zoom-palvelu. Ohjelma on helppokäyttöinen, tarvitaan verkkoyhteys + mikrofoni ja kuulokkeet.
  • Katerina lähettää sähköpostitse linkin kokoukseen.
  • Ensimmäsellä kerralla olisi hyvä olla koneen äärellä n. 15 min ennen kokousta, jotta kokoustekniikan toimivuuden voi tarkistaa.
  • Lisätietoja: Helsingin yliopiston sivut
 4. Työmaan esittelykierros, käytännöt, tärkeät linkit
  • Käsiteltävät RDA-sääntöjen kohdat ja niihin liittyvät linjaukset ovat koottu Excel-taulukkoon, jota työstetään kokouksissa. Taulukon päivitetty versio on saatavilla verkoston sivuilla.
   • Kokeillaan Excelin Teams-toimintoa
   • Mahdollisuus tehdä kommentteja taulukkoon
  • Jokaista tulevaa kokousta varten sovitaan mitä kohtia käsitellään.
  • Käsiteltävät asiat valmistellaan Toimijakuvailupalvelun palavereissa
  • Mitä paremmin jokainen osallistuja perehty käsiteltävään asiaan, sen sujuvammin kokoukset etenevät
 5. Verkoston muita tehtäviä
  • Soveltamisohjeita tms. tarkennuksia ohjeisiin, jota joita RDA ei kata
  • Mahdolliset RDA-käännöstapaukset, jotka liittyvät toimijoihin
  • KAM-kuvailuryhmän rooli? KAM-ryhmä ylläpitää tietomallia. Toimijakuvailuverkosto tekee linjauksia. Näiden välillä yhteistyötä.
 6. Seuraava kokous
  • To 13.2. klo 13-14.30
  • Sen jälkeen joka toinen torstai

...