Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Ajankohtaista 

  1. Uudet näkymät ja aineistot
   1. Helle-kirjastot on julkaissut aineistonsa Finna.fi:ssä ja oman verkkokirjaston: https://helle.finna.fi
   2. Tiekkö-kirjastot on julkaissut aineistonsa Finna.fi:ssä ja verkkokirjastossa: https://tiekko.finna.fi/
   3. Leppävirran kirjasto on julkaissut aineistonsa Finna.fi:ssä ja oman verkkokirjaston: https://leppavirta.finna.fi
   4. Kansallisarkiston kirjaston aineistot löytyvät nyt Finna.fistä.
  2. Finnan käyttö ja trendit 2018 -raportti julkaistiin kesällä. Se sisältää analyysin 78 Finna-hakupalvelun kävijädatasta sekä tulokset käyttäjäkyselystä, johon saatiin yli 47 000 vastausta. Tutustu tiedotteeseen asiasta.
  3. E-aineistojen käytöstä ja korkeakoulukirjastojen asiakkaista on tehty kaksi käyttäjätutkimusta. Lisäksi on tehty analyysi korkeakoulukirjastojen keskitetyn indeksin käytöstä. Löydät tutkimukset ja analyysin Finnan asiakaswikistä.
  4. Finna-verkkokirjasto käytössä jo yli puolella yleisistä kirjastoista

  5. Työstämme vuoden 2019 aikana Finnan tulevaisuuden visiota vuoteen 2030. Visiotyöhön osallistuu Finnan konsortioryhmä. Työn edettyä pyydämme kommentteja osallistuvilta organisaatioilta.
  6. Finna Luokkahuone on valtakunnallisen Finna.fi-hakupalvelun uusi sisältökokonaisuus, joka avautui virallisesti 9.10. Luokkahuone tuo Finna.fi:n aineistoja ja niihin liittyviä uusia oppimateriaaleja opettajien ja koulujen käyttöön.
   1. Esittelimme sivustoa webinaarissa Finnassa mukana oleville organisaatioille 1.10.
 2. Teknisen kehitystyön kuulumiset

  1. Korkeakoulujen kirjastojärjestelmien uudistamiseen liittyvä työ Finnassa edistyy suunnitelmien ja aikataulujen mukaan.
   1. Alma-kirjastojärjestelmän integrointi on alkanut kesällä ja edistyy ripeästi kirjastojen toiveiden mukaisesti. Integraatiotyön perusteella Almaan siirtyvät kirjastot voivat jatkaa kansallisessa Finna.fi-hakupalvelussa ja tarjota asiakkailleen Finna-verkkokirjaston jatkossakin. Integraation ansiosta esimerkiksi sähköpostikirjautuminen sekä paikallisen indeksin ja ulkoisen artikkeli-indeksin (PCI/CDI/EDS) hakutulosten esittäminen samassa hakutuloslistassa on toteutettu onnistuneesti.
   2. KOHA-kirjastojärjestelmän ovat ottaneet käyttöön viime aikoina 3AMK, Varastokirjasto, Tritonia, MPKK, Centria, Kansalliskirjasto ja Kansallisarkiston kirjasto.
  2. Finnan indeksin kuvailutietoihin pääsee nyt käsiksi uuden rajapinnan kautta. OAI-PMH rajapinta mahdollistaa Finnan indeksin tietojen haravoimisen isona massana rajapinnan kautta. Rajapinta on testikäytössä ja siitä kiinnostuneita pyydetään olemaan yhteydessä Finnan palvelupostiin (finna-posti |at| helsinki.fi). Ensimmäinen versio ohjeista on myös nyt julkaistu Finnan ohjeissa: https://www.kiwi.fi/x/XID6Bg
  3. Palautelomakkeen muokkausta ja luomista on parannettu organisaatioiden omissa Finna-käyttöliittymissä. Voit nyt käsitellä saatuja palautteita turvallisesti Finnan hallintaliittymän kautta. ks. https://www.kiwi.fi/display/Finna/Palautelomakkeet
  4. Teknisen kehitystyön etenemistä voit seurata Keskustelufoorumilla

...