Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Finnassa toimivat myös asiakastoiminnot, kuten asiakasprofiilin tietojen näyttäminen Finnassa, samoin kuin asiakkaan lainat ja maksut. Muun muassa kirjojen varaaminen ja lainojen uusiminen onnistuvat myös. Muiden toiminnallisuuksien ja ominaisuuksien testaus jatkuu. Teemme ensimmäisen koekonversion Almasta Finnaan syyskuussa Ominaisuuksien tarkempi testaus tapahtuu kirjastojen ensimmäisen koekonversion jälkeen syyskuun loppupuolella.

Tähän astisen integraatiotyön perusteella Almaan siirtyvät kirjastot voivat jatkaa kansallisessa Finna.fi-hakupalvelussa ja tarjota asiakkailleen Finna-verkkokirjaston jatkossakin.

...