Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

FinELibin ohjausryhmän kokouksen 02/2019 (27.5.) ja sähköpostikokouksen 02b/2019 pöytäkirjat on julkaistu ja ne ovat luettavissa osoitteessa https://www.kiwi.fi/x/RgZyAg

Pöytäkirjojen liitteet ovat nähtävillä FinELibin ekstranetissä osoitteesta https://www.kiwi.fi/x/M417Bg