Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Aika: 13.6.2019 klo 13–16
Paikka: Kansalliskirjasto, Yliopistonkatu 1, C222 Fabianian kokoushuone
Läsnä: Ilkka Haataja (Taideyliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemia), Ulla Ikäheimo (Kansalliskirjasto), Jaska Järvilehto (Helsingin Konservatorion kirjasto), Tapani Moisio, sihteeri (Kansalliskirjasto), Johanna Parviainen (Kirjastopalvelu), Jaakko Tuohiniemi, puheenjohtaja (Helsingin yliopiston kirjasto)
Etänä: Ilona Heinonen (Tampereen kaupunginkirjasto), Tapani Lehtonen (Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto), Anu Sormunen (Jyväskylän kaupunginkirjasto), Tommi Viitamies (Helsingin kaupunginkirjasto, poistui klo 14.58)


ASIALISTAMUISTIO

1 Hankalat musiikkinimet

Fintolta on tiedusteltu mahdollisuutta julkaista Hankalat musiikkinimet Fintossa. Muusalta toivotaan on toivottu kannanottoa Hankalien musiikkinimien tulevaisuuteen. Luettelossa tehdyt ratkaisut perustuvat Suomalaisiin luettelointisääntöihin ja aikanaan tehtyihin kansallisiin poikkeuksiin. Asterissa pyritään noudattamaan RDA:ta, joten siellä tehdyt ratkaisut ovat osin ristiriidassa Hankalien musiikkinimien kanssa.

  • Muusa ei kannata Hankalien musiikkinimien avaamista erillisenä tietovarantona. Luetteloon sisältyvät nimet pitäisi mieluummin integroida Asteriin. Perusteilla oleva toimijakuvailuverkosto voisi ottaa luetteloon sisältyvien nimien läpikäynnin vastuulleen.


2 RDA:n linjausten ja esimerkkien valmistelu

...

Kuvailusääntöpalvelu kohdistaa olemassa olevat linjaukset uuteen Toolkitiin, mutta kansallisten kuvailun asiantuntijaryhmien tulee kartoittaa mahdolliset uudet linjaustarpeet ja laatia ehdotukset linjauksista. Samassa yhteydessä on hyvä miettiä mahdollisten lisäesimerkkien tarvetta. Muusan tehtävänä on erityisesti musiikkiaineiston kuvailuun liittyvien linjausten ja esimerkkien valmistelu.

Sovitaan Sovittiin RDA Toolkitin beta-versioon perehtymisestä ja linjaus- ja esimerkkitarpeiden miettimisestä seuraavaan kokoukseen mennessä. Käydään linjausLinjaus- ja esimerkkitarpeita käydään läpi syyskauden kokouksissa.

3 Musiikkiaineiston RDA-sovellusohjeen päivittäminen

Jatketaan Jatkettiin Musiikkiaineiston MARC 21 -sovellusohjeen läpikäyntiä sovellusohjeen kommentointisivulle tulleiden kommenttien sekä muutos- ja korjausehdotusten pohjalta.

Keskitytään Keskityttiin ensisijaisesti sisällönkuvailuohjeisiin kesällä toteutettavaa konversiota silmälläpitäen (kentät 370, 382, 385, 386, 388, 648, 650, 651, 653, 655). Tarkennettiin erityisesti kentän 382 ohjeistusta.

4 Sihteerin valinta syyskaudelle

Valitaan Muusalle sihteeri kaudelle Muusan sihteerinä kaudella 1.7.–31.12.2019 jatkaa Tapani Moisio.

5 Syyskauden kokoukset

Jatkettaneen Jatketaan kuukausittaisia kokouksia pääsääntöisesti joka kuukauden ensimmäisenä torstaina. Fyysisten kokousten lisäksi voidaan tarvittaessa pitää etäkokouksia esimerkiksi uusien YSO-, SLM- ja SEKO-termien käsittelyä varten.

Ehdotus Sovitut syyskauden kokouspäivistäkokouspäivät:
15.8. etäkokous aiheena YSO-, SLM- ja SEKO-termit
22.8. etäkokous aiheena musiikin MARC 21 -sovellusohjeen päivittäminen
5.9.
34.10.
7.11.
5.12.

6 Syyskauden tapahtumia

...