Aika: 13.6.2019 klo 13–16
Paikka: Kansalliskirjasto, Yliopistonkatu 1, C222 Fabianian kokoushuone
Läsnä: Ilkka Haataja (Taideyliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemia), Ulla Ikäheimo (Kansalliskirjasto), Jaska Järvilehto (Helsingin Konservatorion kirjasto), Tapani Moisio, sihteeri (Kansalliskirjasto), Johanna Parviainen (Kirjastopalvelu), Jaakko Tuohiniemi, puheenjohtaja (Helsingin yliopiston kirjasto)
Etänä: Ilona Heinonen (Tampereen kaupunginkirjasto), Tapani Lehtonen (Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto), Anu Sormunen (Jyväskylän kaupunginkirjasto), Tommi Viitamies (Helsingin kaupunginkirjasto, poistui klo 14.58)


MUISTIO

1 Hankalat musiikkinimet

Fintolta on tiedusteltu mahdollisuutta julkaista Hankalat musiikkinimet Fintossa. Muusalta on toivottu kannanottoa Hankalien musiikkinimien tulevaisuuteen. Luettelossa tehdyt ratkaisut perustuvat Suomalaisiin luettelointisääntöihin ja aikanaan tehtyihin kansallisiin poikkeuksiin. Asterissa pyritään noudattamaan RDA:ta, joten siellä tehdyt ratkaisut ovat osin ristiriidassa Hankalien musiikkinimien kanssa.

  • Muusa ei kannata Hankalien musiikkinimien avaamista erillisenä tietovarantona. Luetteloon sisältyvät nimet pitäisi mieluummin integroida Asteriin. Perusteilla oleva toimijakuvailuverkosto voisi ottaa luetteloon sisältyvien nimien läpikäynnin vastuulleen.


2 RDA:n linjausten ja esimerkkien valmistelu

Uudistuvan RDA Toolkitin beta-version englanninkielisestä tekstistä julkaistiin vakautettu versio 30.4.2019. Tämän seurauksena tekstin käännös- ja linjaustyö pääsee toden teolla käyntiin.

Kuvailusääntöpalvelu kohdistaa olemassa olevat linjaukset uuteen Toolkitiin, mutta kansallisten kuvailun asiantuntijaryhmien tulee kartoittaa mahdolliset uudet linjaustarpeet ja laatia ehdotukset linjauksista. Samassa yhteydessä on hyvä miettiä mahdollisten lisäesimerkkien tarvetta. Muusan tehtävänä on erityisesti musiikkiaineiston kuvailuun liittyvien linjausten ja esimerkkien valmistelu.

Sovittiin RDA Toolkitin beta-versioon perehtymisestä ja linjaus- ja esimerkkitarpeiden miettimisestä seuraavaan kokoukseen mennessä. Linjaus- ja esimerkkitarpeita käydään läpi syyskauden kokouksissa.

3 Musiikkiaineiston RDA-sovellusohjeen päivittäminen

Jatkettiin Musiikkiaineiston MARC 21 -sovellusohjeen läpikäyntiä sovellusohjeen kommentointisivulle tulleiden kommenttien sekä muutos- ja korjausehdotusten pohjalta.

Keskityttiin ensisijaisesti sisällönkuvailuohjeisiin kesällä toteutettavaa konversiota silmälläpitäen (kentät 370, 382, 385, 386, 388, 648, 650, 651, 653, 655). Tarkennettiin erityisesti kentän 382 ohjeistusta.

4 Sihteerin valinta syyskaudelle

Muusan sihteerinä kaudella 1.7.–31.12.2019 jatkaa Tapani Moisio.

5 Syyskauden kokoukset

Jatketaan kuukausittaisia kokouksia pääsääntöisesti joka kuukauden ensimmäisenä torstaina. Fyysisten kokousten lisäksi voidaan tarvittaessa pitää etäkokouksia esimerkiksi uusien YSO-, SLM- ja SEKO-termien käsittelyä varten.

Sovitut syyskauden kokouspäivät:
15.8. etäkokous aiheena YSO-, SLM- ja SEKO-termit
22.8. etäkokous aiheena musiikin MARC 21 -sovellusohjeen päivittäminen
5.9.
4.10.
7.11.
5.12.

6 Syyskauden tapahtumia

22.10. on Kuvailun tiedotuspäivä ja 23.-24.10. Kirjastoverkkopäivät. Kuvailupäivässä on mahdollisuus Muusan puheenvuoroon.

Syksylle on suunniteltu Melindan musiikkiaineiston kuvailijoiden kokousta, mm. Viola-tietueiden käsittelyn näkökulmasta. Ehdotettu päivä on 26.9.

  • No labels