Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Suomessa aineistojen välittäjänä eli kansallisena aggregoijana Europeanaan toimii Kansalliskirjasto. Tätä tarkoitusta varten Kansalliskirjastossa ylläpidetään Formula-palvelua. Sen avulla suomalaisten arkistojen, kirjastojen ja museoiden digitaalista kulttuuriperintöaineistoa saadaan Europeanaan. Formula on ollut käytettävissä vuodesta 2012 lähtien.

Miten Formula-palvelu toimii?

Formula-palvelussa aineistojen kuvailutieto eli metadata muunnetaan Europeanan edellyttämään muotoon yhteistyössä aineistoa tarjoavan organisaation kanssa, ja Kansalliskirjasto asettaa metadatan palvelun avulla Europeanan haravoitavaksi. Jokaiseen Europeanaan tarjottavaan tietueeseen tulee liittyä digitaalinen objekti. Formulan kautta viedään vain aineiston kuvaileva metadata ja Europeana käy noutamassa digitaaliset objektit esim. esikatselukuvia varten suoraan organisaation tiedostopalvelimilta/kuvapalvelimilta HTTP/HTTPS-yhteydellä.

Image Modified