Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Mitä FinELib-konsortio teki vuonna 2018? Lue tiivistelmä neuvotteluista, projekteista ja muusta toiminnasta: FinELibin vuosi 2018.