Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

7. Pääkäyttäjäryhmän asiat

 

8. Viestintä

Alustava ajatus viestintäsuunnitelmasta. Liite

  • Yksittäiset käyttöönotot: paikallisviestintä kirjaston vastuulla.
  • Missä mennään -katsauksissa erityisesti etenemistiedotusta koko kirjastoverkolle. Saa olla myös analyyttista / itsekriittistä.
  • Lisäpanostusta yleisempiin viesteihin: avoimuus lisääntyy, kirjastoissa osataan, tehdään yhteistyöä. 

9. Seuraavan yleiskokouksen asialista

...