Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Ylitarkastaja Miia Herrala, Kansallisarkisto (puheenjohtaja)
 • Kirjastopalvelujen johtaja Katri Vänttinen, Helsingin kaupunki - 
 • Kehittämispäällikkö Kenneth Ahlfors, Kansallisarkisto
 • Ylitarkastaja Minna-Liisa Mäkiranta, Kansallisarkisto
 • Erikoissuunnittelija Tuomo Häkkilä, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
 • Intendentti Hannu Häkkinen, Museovirasto - estynyt
 • Koordinaattori Sampsa Heinonen, Suomen museoliitto
 • Senior Technology Coordinator Heikki Helin, CSC - etäyhteydellä
 • Sovellusasiantuntija Johan Kylander, CSC (varajäsen)
 • Tietojärjestelmäasiantuntija Jari Vihtari, Kotus - estynyt
 • Erikoisasiantuntija Ulriikka Puura, Kotus
 • Järjestelmäkehityspäällikkö Niklas Liljestrand, Svenska Litteratursällskapet i Finland
 • Tietoarkkitehti Katja Moilanen, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
 • Kehityspäällikkö Lauri Saarikoski, Yle Arkisto
 • Tietojärjestelmäpäällikkö Matias Frosterus, Kansalliskirjasto
 • Erityisasiantuntija Juha Hakala, Kansalliskirjasto
 • Tietojärjestelmäpäällikkö Nina Hyvönen, Kansalliskirjasto
 • Kehittämispäällikkö Mikko Lappalainen, Kansalliskirjasto
 • Suunnittelija Piia Naukkarinen, Kansalliskirjasto
 • Kehittämispäällikkö Marja-Liisa Seppälä, Kansalliskirjasto
 • Suunnittelija Piia Naukkarinen, Kansalliskirjasto
 • Suunnittelija Maria Virtanen, Kansalliskirjasto (varajäsen)

 • Suunnittelija Jaana Routakangas, Kansalliskirjasto (sihteeri)

...