Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Yhteistuotannon organisointi ja paikkatiedon täydentäminen

Alustus: YSO-paikkojen hallinnointi nykytilassa ja vaihtoehtoja yhteistuotantoon (Mikko Lappalainen)

 

  •  Millainen osallistuminen sisällölliseen yhteistuotantoon eri organisaatioissa mahdollista vuonna 2019
  • Tarvitaanko uusia malleja yhteisen sisältötyön organisoimiseen KAM-sektorilla?

...