Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tälle sivulle listataan Muusan käsittelyä odottavat YSO-, SEKO- ja SLM-termit vuodesta 2019 alkaen.

diminuutio (NatLibFi/dataissues/950)
YSE-ehdotuksetMuusaYSAYSO-kokousSEKOSLM-sanasto (lisäykset, muutokset tai poistot oranssilla)

cover-versiot

encoret

Ei YSEssä. Näillä on YSOn näkökulmasta ristiriitaisia yläkäsitteitä. cover-versiolla yläkäsitteenä musiikkiesitykset, sovitukset, äänitykset. encorella yläkäsitteenä ohjelmistot ja musiikkiesitykset. Yksi pitäisi valita, loput esim. RT:ksi.

Tehtiin väliaikaisratkaisu, koska pakko saada nämä julkiseen YSOon ennen konversiota.
cover-versiot LT taiteelliset tuototokset.

encoret LT sävellykset (+RT ohjelmistot)

  
balladit (https://github.com/Finto-ehdotus/Yläkäsitteet väärät YSOn näkökulmasta: rytmioppi ja säveloppi. Jokin muu löydettävä ja nämä nykyiset esim. RT:ksi.Tehtiin väliaikaisratkaisu, koska pakko saada julkiseen YSOon ennen konversiota.
diminuutio LT muutos
+ RT rytmioppi & sävellysoppi
  
rytmimooditYläkäsitteenä oli rytmiikka, mikä on epäkäypä ontologian puolella. Teimme väliaikaisratkaisun YSA-YSO-siirtymän vuoksi. Yläkäsite on nyt musiikilliset tuotokset. Pohdimme toisaalta, voisiko yläkäsite olla moodit. Rytmiikka siirtyi RT:ksi. Mitä mieltä?   

intervallit (https://github.com/NatLibFi/Finto-data/issues/951)

Sama virsi eli yläkäsiteongelma YSOn kannalta.
Ehdotus: yläkäsitteeksi vallit?
   
sävelmotiivitTällä nyt yläkäsitteenä motiivit (aihelmat). Onko tämä ok? Huom! johtoaiheet (musiikki) käsitteellä ja motiivit (aihelmat) käsitteellä RT-suhde.   
musiikilliset tuotoksetEi YSEssä. Tämä on YSOa varten luotu hierarrkkinen käsite. Ei tarkoitettu kuvailukäyttöön. YSO-kokouksessa mietittiin, että pitäisikö tämä poistaa. Ajattelimme kuitenkin, että olisi hyvä keskusteluttaa Muusa-ryhmässä ensin. Tällä on jonkin verran alakäsitteitä, jotka tämän poistuessa päätyisivät varmaankin käsitteen "taiteisiin liittyvät abstraktit objektit" alle. Jos käsite halutaan säilyttää niin termin voisi muuttaa muotoon "musiikilliset objektit", koska olemme YSOssa hierarkkisissa käsitteissä siirtyneet tuotos-termin asemesta käyttämään objekti-termiä vastaavissa.   
hillbillyEi YSEssä. Määritelmässä sanotaan että instrumentaalimusiikkia, mutta Groven mukaan on muutakin kuin instrumentaalimusiikkia.   
yksinlauluEi YSEssä. Määritelmää muutettava, koska sanastosta löytyy myös sekä yhtyelaulu että kuorolaulu toisin kuin määritelmä väittää.modaalisuus YSE/issues/5979)Muuten selvä, mutta ohjaustermiehdotuksiin kaivattaisiin vielä Muusan puoltolause / kieltolause.


mustalaismusiikki (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/58146682)  Modaalisuus (musiikki): määritelmää muokattava.  minimalismi Oli käsittelyssä Muusa-YSA-yhteiskokouksessa: "Tuomas selvittää ja tekee ehdotuksen".


käännösiskelmät (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/

5829

Käsiteltiin Muusa-YSA-yhteiskokouksessa: "Minimalistinen musiikki, Muusa laatii määritelmän. LT taidemusiikki, RT minimalismi. KT minimalismi (musiikki)?" 

Jaakon määritelmäehdotus Muusalle: "1960-luvulla syntyneen minimalistisen tyylisuuntauksen piiriin luettava taidemusiikki, jolle on ominaista toisteisuus ja tarkoituksellisen yksinkertaistettu rytminen, melodinen ja harmoninen sävelkieli."

 . . sarjallinen musiikki

7323)

sävelasteikot (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/

5975

7329)

 Muusa tekee määritelmän, joka on linjassa YSOn yläkäsitteen kanssa.LISÄTÄÄN LISÄTTYballadit (kansanlaulut) (luuttumusiikki (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/59787368) Palaa Muusaan (ks. myös balladit alla)balladit (musiikki) balladit (sairaalamuusikot (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/59797369)Käsiteltiin Muusa-YSA-yhteiskokouksessa, mutta jäi edelleen kesken.Palaa Muusaan.

balladit (musiikki), LT musiikki (ei laulut)

Status
colourYellow
titlemuutos

 intonaatiot (musiikkiteatteri (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5980)vain SLM-sanastoon 

intonaatiot UUSI TERMI

Määritelmä(question): Jos mahdollista, laittakaa kehitettävän asian yhteyteen konkreettisen esimerkin mukaan.

 mustalaismusiikki 7421)showt (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6682)Oli käsittelyssä Muusa-YSA-yhteiskokouksessa: "Tuomas selvittää ja tekee ehdotuksen".   hengellinen viihdemusiikki 7422)äänimaisema (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/69707423) Avattu uudelleen 26.8.2019 LISÄTTYvirret äänitteet (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6990)Yläkäsitteenä nyt laulut ja RT:nä hengelliset laulut. Eikö hengelliset laulut olisi parempi yläkäsite?   katusoittajat 7424)konserttiohjelmat (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/70567425)    tuotantomusiikki tanssilaulut (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/70587426)    kansanmusiikki valituslaulut (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/70597427)    musiikin opetus orkesterimuusikot (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/70627453)    soiton opetus kromatiikka (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/71127455)    laulunopetus

mridangam (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/

7143

7495)

    virsikirjat rapsodiat (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/71557497)    käänösioskelmä sarjallinen musiikki (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/73237569)sävelasteikot lastenmusiikki (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/73297574)luuttumusiikki sävellyskäsikirjoitukset (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/73687575)sairaalamuusikot partituurit (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/73697581)ohjelmistot afro (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/73717597)