Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Kiinteiden kenttien ohjeet on lisätty sovellusohjeeseen.
  • Kenttä 041. Tarkennetaan sovellusohjeeseen esim. koodien mul, und ja zxx käytön ohjeistusta.
  • Kenttä 046. Teokseen liittyvän ajankohdan merkitsemisessä suositellaan käytettävän kenttää 046 045:n sijaan. Lisätään ohjeistus 046-kentän käytöstä sovellusohjeeseen. Siirtyminen 046:n käyttöön saattaa aiheittaa aiheuttaa konversiotarvetta tietokannoissa.
  • Säveltäjän ja esittäjän merkitseminen liikkuvan kuvan teoksissa. Liikkuvan kuvan auktorisoitu hakutieto muodostetaan teoksen ensisijaisesta nimekkeestä, joten säveltäjä tai esittäjä eivät kuulu 100-kenttään, vaikka kyseessä olisi esim. oopperataltiointi tai musiikkivideo. Säveltäjä on musiikkiteoksen tekijä. Liikkuvan kuvan teokseen liittyvään musiikkiteokseen voidaan merkitä suhde esimerkiksi auktorisoidulla hakutiedolla 700-kentässä. Musiikin sovellusohjeessa ei ole ohjeita liikkuvan kuvan kuvailuun. KUMEA on laatinut videotallenteiden kuvailuun erillisen ohjeensa.
  • Sisällönkuvailukentät. Sovellusohjeeseen on lisätty tai muokattu ohjeita kentille 370, 388, 648, 650, 651 ja 655.

...