Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Uudet näkymät ja aineistot
  • Anders-kirjastojen aineistot on julkaistu Finna.fi:ssä. 
  • Sata-kirjastojen Satakirjastojen aineistot on julkaistu Finna.fi:ssä. 
  • Lappeenrannan museo julkaisi tuhatkunta Viipuri-aiheista dokumenttivalokuvaa Finna.fi:ssä ja museoiden omassa Finna-näkymässä lappeenrannanmuseot.finna.fi.   
 • WIDE-haastekilpailu valtasi Kansalliskirjaston tilat Leipätehtaalla. Koodaushaasteen töissä hyödynnettiin laajasti Finnaan osallistuvien organisaatioiden avointa dataa ja Finna APIa. Tuloksista voit lukea Helsinki Think Companyn blogissa.
 • Finnan palvelusopimus uudistuu
  • Kommenttikierroksella saapuneita palautteita käsitellään parhaillaan. Vastaukset julkaistaan marraskuun loppuun mennessä. Uudistusta käsitellään seuraavassa Finnan konsortioryhmän kokouksessa 16.11.2018.
  • Sopimusuudistuksen etenemisestä asiakaswikissä 
 • Muutoksia Finnaan osallistuvissa organisaatioiden järjestelmissä
  • Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) kirjasto on ensimmäisenä korkeakoulukirjastona siirtynyt Voyager-kirjastojärjestelmästä KOHAan. HAMKin kirjastoasiakkaiden kannalta muutosta sujuvoitti se, että verkkokirjastona toimii järjestelmävaihdoksen jälkeenkin asiakkaille tuttu hamk.finna.fi.
  • Axiell Aurora-järjestelmän uutta Palma-rajapintaa otetaan parhaillaan käyttöön viimeisissä vanhaa rajapintaa käyttäneissä Finna-verkkokirjastoissa. Samalla Axiell on luvannut parantaa rajapinnan kykyä toimia virhetilanteissa.

...