Kansalliskirjasto on valmistellut syksyllä 2018 Finnan palvelusopimuksen päivittämistä mm. EU:n tietosuoja-asetuksen edellytysten mukaiseksi. Kyseessä on laaja sopimusuudistus, joka koskee kaikkia Finnaan osallistuvia organisaatioita. Finnan konsortioryhmä hyväksyi uudistetun palvelusopimuksen liitteineen kokouksessaan 16.11.2018. Tutustuaksesi konsortioryhmän hyväksymiin sopimusasiakirjoihin ja uudistuksen yhteydessä järjestetyn kommenttikierroksen tuloksiin siirry sivulle: Kommenttikierroksen tulokset ja sopimusdokumenttien muutokset


Tällä sivulla julkaistiin ensimmäinen versio päivitetystä sopimuksesta liitteineen kommentoitavaksi, avattiin kommenttikierros ja annettiin perustietoa sopimusuudistuksesta. Alla oleva sisältö on ollut ajantasaista 15.10.2018 asti. 

Mikä muuttuu?

Sopimusuudistuksen keskeisimmät asiat on koottu oheiseen esitykseen: Finnan palvelusopimus uudistuu

Finnan palvelusopimukseen ja kaikkiin sopimukseen liitteisiin on tulossa päivityksiä uudistuksessa. Päivitettyihin sopimusdokumentteihin voi tutustua tämän sivun Kommentoitavat dokumentit -osiossa.

Kommenttikierros

Kansalliskirjasto kerää kommentteja ja kysymyksiä uudistuvasta Finnan palvelusopimuksesta liitteineen ajalla 17.9. - 15.10.2018. Kommentointiin osallistutaan vastaamalla tästä linkistä aukeavaan kyselyyn: Kommenttikierros Finnan palvelusopimuksesta 2018 (päättynyt)

Kommentteja ja kysymyksiä pyydetään erityisesti Finnassa mukana olevilta organisaatioilta. Kommentointiin voivat kuitenkin osallistua kaikki arkistot, kirjastot ja museot, jotka mahdollisesti jossain vaiheessa ovat tulossa mukaan Finnaan. Pyydättehän organisaationne juridisia ja/tai sopimusasiantuntijoita osallistumaan kommentointiin!

Kansalliskirjasto käy kommentit läpi ja laatii niihin vastaukset loka-marraskuussa 2018. Sopimusasiakirjoihin voidaan toteuttaa muutoksia kommenttikierroksen perusteella. Kommentit, vastaukset ja kommentoinnin tuloksena mahdollisesti muuttuneet liitteet julkaistaan Finnan asiakas-wikissä marraskuun loppuun mennessä. Kommentoijien nimiä tai organisaatioita ei julkaista, mutta kommentoijan taustasektori mainitaan kommentin yhteydessä.

Webinaari sopimusuudistuksista

Kansalliskirjasto järjesti tietosuojaa ja eri palveluissaan käynnissä olevia sopimusuudistuksia käsittelevän webinaarin 9.10.2018 klo 14-15.30. Tilaisuudessa käsiteltiin siihen mennessä saapuneita kyselyjä ja kommentteja. Lisäksi tilaisuuden aikana vastattiin ennakkoon webinaarin ilmoittautumisen yhteydessä kerättäviin kysymyksiin. Webinaarissa käsitellyt kysymykset otetaan huomioon sopimusdokumenttien lopullisessa muotoilussa.

Kommentoitavat dokumentit

Kommentoitaviin dokumentteihin on merkitty keltaisella korostuksella keskeisiä muutettuja kohtia. Uusiin tai kauttaaltaan muutettuihin dokumentteihin, kuten liite 2 Tietosuojaliite, korostuksia ei ole tehty.

Palvelusopimus (pääsopimus)

Kaikille Finna-konsortion jäsenille esitetään sovellettavaksi samaa pohjaa Finnan palvelusopimuksesta eli ns. pääsopimuksesta. Pohja on yhteinen opetus- ja kulttuuriministeriön Finnalle myöntämän keskitetyn rahoituksen piiriin kuuluville Finna-konsortion jäsenille ja niille konsortion jäsenille, jotka vastaavat kuluista itse. Lisätietoa opetus- ja kulttuuriministeriön Finnalle myöntämän keskitetyn rahoituksen piiriin kuulumisesta Finna-wikin sivulla: Palveluun liittyminen

Kommentoitava dokumentti: Finna palvelusopimus kommentoitavaksi.pdf (päivitetty 17.9. klo 17.40)  

(Vrt. nykyisin pääosalla Finna-konsortiota käytössä oleva Finnan palvelusopimus)

Palvelusopimuksen liitteet

Finnan palvelusopimukseen kuuluvat sen erottamattomana osana alla esitetyt liitteet. Kommentoitavat liitedokumentit löytyvät taulukoista.

Kaikkiin sopimuksiin sovellettavat liitteet

Liitteen numeroLiitteen nimiKommentoitava dokumenttiSisältö ja huomiot
Liite 1Finnan palvelusopimuksen liitteet

Listataan kyseisessä sopimuksessa allekirjoitushetkellä sovellettavat liitteet ja niiden versiot. Liitteen 1 pohja on sama kaikille Finna-konsortion jäsenille, mutta liitelista vaihtelee tapauskohtaisesti. Kyseessä on uusi liite Finnan palvelusopimuksessa.

Liite 2

TietosuojaliiteLiitteellä selvennetään Finna-konsortion jäsenen ja Kansalliskirjaston tietosuojaan liittyviä vastuita. Liite on EU:n tietosuoja-asetuksen edellytysten mukainen. Liite on uudistunut kauttaaltaan nykyiseen Finnan palvelusopimuksen tietosuojaliitteeseen verrattuna (vrt. nykyinen Tietosuojaliite, Liite 4).

Liite 3

Palvelun kuvaus ja palvelutasoLiitteessä kuvataan sopimuksen puitteissa tarjottavan Finna-palvelun sisältö, Kansalliskirjaston ja konsortion jäsenen velvoitteet ja Finnan palvelutaso. Liitteeseen on yhdistettu osia nykyisestä Finnan palvelusopimuksesta (pääsopimus) ja sen palvelutasoliitteestä (vrt. nykyinen Palvelutaso-liite, Liite 2)

Liite 4

Liite vapaasti käytettävissä olevasta metatiedosta

Liite täsmentää Finnan vapaasti käytettävän metatiedon lisensoitavaksi CC0 1.0 Yleismaailmallinen -lisenssillä. Liitteen sisältö ei muutu sopimusuudistuksessa, vaan siihen on tehty sopimusrakenteen muutoksesta johtuva korjaus. (vrt. nykyinen Liite vapaasti käytettävissä olevasta metatiedosta, Liite1)

(HUOM. Mikäli organisaation metatietoon liittyy käyttörajoituksia, tutustu seuraavaan sivuun: Käyttörajoitetun metatiedon yksilöinti.)


Tapauskohtaisesti sovellettavat liitteet

Liitteen numeroLiitteen nimiKommentoitava dokumenttiSisältö ja huomiot
Liite 5LinkityspalveluLiite on täsmennetty koskemaan opetus- ja kulttuuriministeriön keskitetyn rahoituksen piiriin kuuluvia korkeakoulukirjastoja. (vrt. nykyinen Liite linkityspalvelusta, Liite 3 )
Liite 6   Keskitetty indeksi

Kyseessä on uusi liite Finnan palvelusopimukseen. Liite koskee opetus- ja kulttuuriministeriön keskitetyn rahoituksen piiriin kuuluvia Finna-konsortion jäseniä, jotka käyttävät osana Finna-palvelua tarjottavaa keskitettyä indeksiä. Tällaisia konsortion jäseniä ovat tällä hetkellä korkekoulukirjastot.

 Liite 7Palvelun hinnoittelu ja laskutus
Liite koskee opetus- ja kulttuuriministeriön keskitetyn rahoituksen ulkopuolisia organisaatioita. Tarkka hintaerittely lisätään liitteeseen myöhemmin.
Liite 8Mallipohja Valtuutusliitteeksi
 

Kansalliskirjaston mallipohja valtuutusliitteeksi organisaatioiden yhteenliittymille. Mallipohja ei ole mukana tällä kommenttikierroksella. Kommentteja yhteenliittymiltä pyydetään myöhemmin.

Valtuutukset koskevat organisaatioiden yhteenliittymien palvelusopimuksia, joissa Finna-palveluun liitetään useita organisaatioita samalla sopimuksella. Lisätietoa sivulla: Organisaatioiden yhteenliittymät ja Finnan palvelusopimuksen solmiminen.

Uuden palvelusopimuksen käyttöönotto

Finnan sopimusuudistusta esitetään hyväksyttäväksi Finnan konsortioryhmälle 16.11.2018. Myös kommenttikierroksen tulokset esitellään ryhmälle.

Käynnissä olevassa sopimusuudistuksessa tehtävät muutokset edellyttävät uuteen palvelusopimukseen siirtymistä kaikilta Finna-konsortion jäseniltä. Uudet allekirjoitukset kerätään, kun Finnaan osallistuvia organisaatioita edustava Finnan konsortioryhmä on hyväksynyt uudistetun sopimuksen. Konsortioryhmän hyväksymät sopimusdokumentit otetaan käyttöön vuoden 2019 alusta. Jos Finna-konsortion jäsenellä on vuoden 2018 loppuun päättyvä määräaikainen Finnan palvelusopimus, voidaan uudet sopimusdokumentit allekirjoittaa jo 2018 vuoden lopussa.


 


  • No labels