Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Projektin työskentelyä varten tarvitaan työtila, jossa voidaan työstää yhdessä dokumentteja. Keskeneräiset dokumentit ja markkinatutkimukseen liittyvä aineisto ei ole avoinna kaikille. Kuno Öhrman esittelee EDuunin eDuunin käyttömahdollisuutta projektin työskentelyalustaksi.

...