,Hankintayhteistyön ohjausryhmä

Aika: 13.1.2017 klo 13.30-16.

Paikka:Helsingin yliopiston kirjasto, Kaisa-talo suuri kokoushuone (7062), Fabianinkatu 30, Helsinki. Etäyhteysosoite on https://connect.funet.fi/kk_kokous

Kokouksen osallistujat:

Cecilia af Forselles, SKS:n kirjasto
Tua Hindersson-Söderholm, Svenska handelshögskola
Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto
Hanna Lahtinen, Laurea-ammattikorkeakoulu (etäyhteydellä)
Sinikka Luokkanen, Hämeen ammattikorkeakoulu (etäyhteydellä)
Matti Raatikainen, Aalto-yliopisto
Irma Reijonen, Kansalliskirjasto
Kimmo Tuominen, Helsingin yliopisto
Kuno Öhrman, Svenska handelshögskola (Fucio)
Jussi Piipponen, Helsingin yliopiston kirjasto, SYN

Esittelijät

Minna-Liisa Kivinen, Kansalliskirjasto (projektipäällikkö)
Jukka Katainen, Aalto-yliopisto (hankinta-asiantuntija) (etäyhteydellä)

Kokouksen alkuosassa mukana hankintayhteistyön projektiryhmä:

Minna-Liisa Kivinen, Kansalliskirjasto (projektipäällikkö)
Jukka Katainen, Aalto-yliopisto (hankinta-asiantuntija)
Päivikki Karhula, Eduskunnan kirjasto, sihteeri
Jussi Kärki Satakunnan ammattikorkeakoulu
Pertti Föhr Lahden ammattikorkeakoulu
Eero Koivula, Tampereen teknillinen yliopisto (TTY)
Nicola Nykopp, Helsingin yliopisto
Anu Karsisto, Aalto yliopisto
Tommi Jauhiainen, Kansalliskirjasto
Marja-Liisa Seppälä, Kansalliskirjasto

 

Kokouksen aluksi yhteinen osuus hankintayhteistyön projektiryhmän kanssa

Asialista

Yhteinen osuus projektiryhmän kanssa

1. Ryhmien esittäytyminen

Ohjausryhmän ja projektiryhmän jäsenten esittäytyminen.

Esitys:

Päätös:

2. Projektin työtila

Projektin työskentelyä varten tarvitaan työtila, jossa voidaan työstää yhdessä dokumentteja. Keskeneräiset dokumentit ja markkinatutkimukseen liittyvä aineisto ei ole avoinna kaikille. Kuno Öhrman esittelee eDuunin käyttömahdollisuutta projektin työskentelyalustaksi.

Esitys: Keskusteltavaksi

Päätös:

3. Projektisuunnitelman pääkohdat

Projektipäällikkö Minna-Liisa Kivinen esittelee projektin aikataulun sekä työpaketit. Projektisuunnitelma löytyy projektin wiki-sivulta osoitteesta https://www.kiwi.fi/x/HQNhB.

Esitys: Keskusteltavaksi

Päätös:

4. Markkinakartoituksen tilanne

Ennakkotietoilmoituksen perusteella on kiinnostuksensa ilmoittanut 10 toimittajaa. Ilmoittautuneille toimittajille lähetetään viikolla 2 sähköpostitse lisätietopyyntö, jossa tiedustellaan myös hintatietoja.

Esitys: Keskusteltavaksi

Päätös:

Ohjausryhmän kokous jatkuu

5. Ohjausryhmän edellisen kokouksen muistio

Edellisen ohjausryhmän kokouksen 2.12.2016 muistio https://www.kiwi.fi/x/FIxFB.

Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen muistio.

Päätös:

6. Projektin eteneminen

Käydään läpi projektin eteneminen ja siihen liittyvät asiat.

Esitys: Keskusteltavaksi

7. Konsortiomallit

Käydään läpi nykyisten konsortioiden kuvaukset https://www.kiwi.fi/x/JhJhB.

Esitys: Keskusteltavaksi

Päätös:

8. Projektisuunnitelman hyväksyminen

Minna-Liisa Kivinen esittelee hankinnan projektisuunnitelman. Projektisuunnitelma löytyy projektin wiki-sivulta osoitteesta https://www.kiwi.fi/x/HQNhB.

Esitys: Hyväksytään projektisuunnitelma

Päätös:

9. Hankintayhteistyösopimus

Uusi hankintalaki on tullut voimaan 1.1.2017 ja tämä on huomioitu hankintayhteistyösopimukseen. Museoviraston ja Aalto-yliopiston lakimiehet ovat työstäneet sopimusta eteenpäin.

Käydään läpi hankintayhteistyösopimuksen tulleet muutokset, erityisesti kohta 5 ja sen alakohdat. Mahdollisen valituksen aiheuttamista kustannuksista vastataan yhteisvastuullisesti mikäli valitus kohdistuu hankintamenettelyn virheeseen. Mikäli valitus kohdistuu virheeseen, josta jokin sopijapuoli on yksin vastuussa, sen seuraamuksista vastaa kyseinen sopijapuoli.

Hankintayhteistyösopimus on lähetetty sähköpostitse ohjausryhmän jäsenille.

Esitys: Hankintayhteystyösopimus lähetetään mukana oleviin organisaatioihin allekirjoitettavaksi

Päätös: 


10. Tiedotusasiat


11. Muut asiat


13. Seuraavat kokoukset

Ohjausryhmä valmistautuu pitämään kokouksia kerran kuukaudessa. Seuraavat kokousajat on sovittu: 13.1. klo 14, 15.2. klo 12 ja 16.3. klo 13.

Loput kevään kokoukset sovitaan myöhemmin.

Kokoukset pidetään Kansalliskirjaston tiloissa Helsingin keskustassa ja kokouksiin voi osallistua myös etäyhteyden avulla.

14. Kokouksen päättäminen

 

 

  • No labels