Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Om resursen inte kan få ett ISBN eller ett ISSN, kan man ge ett NBN-nummer (National Bibliographic Number). NBN borde inte användas, om det är möjligt att använda ISBN eller ISSN.

Mikäli julkaisulle ei voi antaa ISBN- tai ISSN-numeroa, sille voidaan antaa NBN-numeroon (National Bibiliographic Number) perustuva URN-tunnus. NBN:ää ei käytetä, jos ISBN:n tai ISSN:n käyttö on mahdollista.

Utgivarens undernamnrymd

En organisation få en egen undernamnrymd, från vilken den kan dela ut URN:NBN-identifikatorer. Organisationen står för att skapa välformade, unika identifikatorer och att använda dem enligt reglerna. En undernamnrymd är särskilt nyttigt, om det finns en IT-system som kan skapa identifikatorer som en del av resursförvaltning. Ofta ett sådant system redan har interna identifikatorerna, som kan mekaniskt transformeras till ett globalt unikt URN:NBN.

...